Kryzys klimatyczny a biznes – co możesz zrobić dla planety?

Bez względu na to, czy jesteś małą firmą, czy kierownikiem, zmiany klimatyczne mają wpływ na Twoją działalność. Ważne jest, abyś wiedział, jak możesz przygotować się na przyszłość i jak możesz przyczynić się do pozytywnego wpływu na środowisko.

Identyfikacja zakłóceń związanych z klimatem w biznesie

Identyfikacja zakłóceń związanych z klimatem w biznesie jest kluczowym wyzwaniem zarówno dla firm, jak i rządów. Ryzyko to może wpływać na środowisko biznesowe zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej. Na przykład, zakłócenie może prowadzić do utraty przychodów, kosztów dla przedsiębiorstwa na naprawę i wymianę aktywów lub potrzebę ubezpieczenia – te dane są skutkiem badań redakcji strony paniuroda.pl. Ponadto zakłócenia związane z klimatem mogą mieć wpływ na łańcuch dostaw i mogą prowadzić do zakłóceń w produkcji i sieci dystrybucji.

Identyfikacja zakłóceń związanych z klimatem w działalności gospodarczej jest ważnym krokiem do wzmocnienia odporności. Firmy muszą zrozumieć, jak zmiany klimatyczne wpływają na ich działania, łańcuchy dostaw, procesy produkcyjne i własność. Muszą ocenić, w jaki sposób zdarzenia klimatyczne wpływają na ich działalność, skutki finansowe tych zdarzeń oraz wartość ich aktywów. Ponadto muszą zrozumieć, jak przygotować się na zakłócenia związane z klimatem i jak łagodzić ich skutki.

Ocena ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi w Wielkiej Brytanii (UKCCRA) jest badaniem ryzyka związanego z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, przyszłymi zmianami klimatycznymi i ryzykiem regulacyjnym. Badanie analizuje fizyczne, technologiczne i reputacyjne zagrożenia związane z tymi ryzykami.

UKCCRA ma na celu przedstawienie przeglądu obecnych i przyszłych zagrożeń dla biznesu. Stanowi syntezę najnowszej wiedzy na temat zagrożeń i możliwości klimatycznych. Opiera się na badaniach przeprowadzonych przez AXA i Program Środowiskowy ONZ (UNEP) oraz uwzględnia ostatnie badania wielkości przedsiębiorstw.

UKCCRA wykorzystuje różne narzędzia do oceny wpływu zmian klimatu na przedsiębiorstwa. Obejmują one fizyczne, technologiczne i technologiczno-społeczne oceny ryzyka. Bada również, jak zmiany klimatu mogą wpłynąć na działalność biznesową, ryzyko utraty reputacji oraz ryzyko prawne. Do przeprowadzenia tej analizy badanie wykorzystuje różne źródła danych, w tym ankiety, dane firmowe i publikacje biznesowe. Wyniki UKCCRA są wykorzystywane jako podstawa do UK Climate Change Risk Assessment 2 (UKCCRA2), która została ukończona w 2012 roku. W UKCCRA2 zastosowano nowe podejście do identyfikacji i analizy ryzyka.

W UKCCRA2 zastosowano podejście zdolności adaptacyjnych w celu identyfikacji potencjalnych barier w adaptacji. Adaptacja jest formą łagodzenia skutków, która może poprawić odporność, ale wymaga również podjęcia działań przez rządy. Wraz ze zmianami klimatu na świecie, firmy będą musiały ponownie ocenić swoje założenia dotyczące sposobu modelowania ryzyka. Jest to ważny krok w kierunku wzmocnienia gospodarek, zidentyfikowania zakłóceń związanych z klimatem w biznesie i wzmocnienia odporności.

Jednym z ważnych kroków w kierunku identyfikacji zakłóceń związanych z klimatem w biznesie jest stworzenie mapy swojego łańcucha dostaw. Wiąże się to z identyfikacją Twoich zakładów, w oparciu o ich lokalizację, a następnie zebraniem danych na temat kosztów i ryzyka. Ważne jest również coroczne aktualizowanie tych danych. Proces mapowania może być skomplikowanym i czasochłonnym przedsięwzięciem, ale pomoże Ci zidentyfikować ryzyka, zrozumieć, jak mogą one wpłynąć na Twoją działalność, oraz określić, gdzie musisz się poprawić.

UKCCRA2 pokazuje również, w jaki sposób występują oddziaływania kaskadowe. Na przykład, łańcuch dostaw firmy może zostać dotknięty przez wydarzenie związane z klimatem, ale może również wpłynąć na działania podjęte przez inne firmy, dostawców i rząd w celu rozwiązania problemu.

Count Us In

Count Us In to globalny ruch mający na celu zaangażowanie miliardów ludzi w redukcję zanieczyszczeń węglowych. Jest to wielostronny wysiłek, który został zapoczątkowany przez zróżnicowaną grupę organizacji i firm, w tym Amazon, Bloomberg, Futerra, Global Optimism i World Wildlife Fund. Celem kampanii jest zainspirowanie i zmobilizowanie 1 miliarda ludzi do podjęcia działań w sprawie zmian klimatu.

Kampania wykorzystuje połączenie narzędzi do wizualizacji danych publicznych i przypomnień mailowych, aby skłonić ludzi do zapisania się. Otrzymają oni informacje o tym, jak oszczędzać energię, panele słoneczne oraz listę kroków, które okazały się skuteczne w redukcji emisji dwutlenku węgla. Otrzymają również informacje o tym, co mogą zrobić jako jednostki, aby coś zmienić. Mogą na przykład poprosić swoje instytucje finansowe o uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w swoich decyzjach inwestycyjnych. W wyniku kampanii udało się już zaoszczędzić ponad 170 mln kg CO2e.

Głównym celem kampanii jest zachęcenie konsumentów do zużywania mniejszej ilości energii, korzystania z bardziej ekologicznych materiałów i większego recyklingu. Chce również zainspirować społeczności do działania na rzecz zmian klimatu. Ponadto chce zmotywować liderów biznesu do podjęcia działań. Angażując swoich pracowników, firmy mogą stworzyć kulturę zrównoważonego rozwoju, która może napędzać wzrost i innowacje. Ponadto może przyciągnąć utalentowanych pracowników.

Count Us In udało się przyciągnąć ponad 500 000 osób do podpisania się pod kampanią. Konkretnie, kampania zebrała ponad 15 milionów kroków i zaoszczędziła ponad 31 milionów kg emisji dwutlenku węgla CO2e. Kampania przyniosła również kilka interesujących statystyk. Na przykład niedawne badanie wykazało, że miliard ludzi ma duży ślad węglowy i że mniej niż pięć procent ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że potrzebne są pilne działania.

Kampania Count Us In jest tylko jedną z części większego ruchu o nazwie „Race to Zero”, w ramach którego grupa globalnych firm osiągnie zerową emisję dwutlenku węgla netto do 2040 roku. Firmy te są już zaangażowane w sprawy swoich klientów, dostawców i decydentów. Starają się również dogłębnie zrozumieć ryzyko klimatyczne, na jakie narażone są ich firmy. Podejmują kroki w celu zmniejszenia śladu węglowego, zaangażowania klientów, dostawców i decydentów oraz zwiększenia odporności na wpływy klimatyczne.

Kampania jest zabawnym i skutecznym sposobem pokazania, jak małe kroki mogą mieć duży wpływ na poziomie globalnym. Jednak kampania pokazuje również, że firmy muszą działać już teraz. Przedsiębiorstwa muszą przemyśleć swój cel i kierunek działania, aby osiągnąć cel Porozumienia Paryskiego, jakim jest ograniczenie wzrostu temperatury na świecie do dwóch stopni Celsjusza. Aby to zrobić, społeczność biznesowa musi najpierw przezwyciężyć brak jasnych ram regulacyjnych. Istnieje wiele dostępnych narzędzi, które pomogą firmom w poprawie, ale to od nich zależy, czy z nich skorzystają.

Sześciosektorowe rozwiązanie UNEP

Wśród wyzwań stojących przed UNEP i globalną społecznością jest identyfikacja właściwych rozwiązań, które pozwolą rozwiązać kryzys klimatyczny i zbudować niskoemisyjną przyszłość. Rozwiązanie Sześciosektorowe UNEP określa sześć sektorów, które mogą potencjalnie przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych: energia, rolnictwo i żywność, transport, budynki, przemysł i przyroda. Takie podejście zapewnia ścieżkę redukcji emisji gazów cieplarnianych i wspiera cel Porozumienia Paryskiego, jakim jest ograniczenie wzrostu temperatury na świecie do dwóch stopni Celsjusza.

Rozwiązanie Sześciosektorowe UNEP pomoże krajom rozwiązać kryzys klimatyczny poprzez identyfikację możliwości redukcji emisji w tych sektorach i podjęcie realnych zobowiązań w ramach Porozumienia Paryskiego. Rozwiązanie pomoże również rządom opracować rozwiązania oparte na naturze w celu dostosowania się do zmian klimatycznych. Rozdziały sektorowe zawierają informacje na temat technik usuwania dwutlenku węgla i możliwości łagodzenia skutków zmian klimatu w poszczególnych branżach i sektorach. Informacje te są wspierane przez rozdział międzysektorowy, który bada, jak strona popytowa zmian klimatycznych wpływa na wszystkie sektory. Zbadane zostaną również społeczne aspekty łagodzenia skutków zmian klimatu, w szczególności płeć.

Rozwiązania oparte na przyrodzie to potężny sposób na pomoc w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Obejmują one ponowne zalesianie i przywracanie lasów tropikalnych. Projekty te łączą najnowszą naukę z tradycyjną wiedzą lokalnych społeczności w celu ochrony środowiska, zwiększenia różnorodności biologicznej i poprawy dobrobytu ludzi. Wymagają jednak dodatkowego finansowania, a ich realizacja musi przebiegać według ściśle określonych standardów. Aby były skuteczne, wymagają silnego zaangażowania ze strony rządów, a także przywództwa sektora prywatnego. Rozwiązania te mają potencjał, by do 2050 roku zmniejszyć emisje nawet o 10 gigaton CO2 rocznie i przyczynić się do realizacji celu Porozumienia Paryskiego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza.

Jednym z najważniejszych sektorów światowej gospodarki jest transport. Przewiduje się, że globalne emisje gazów cieplarnianych związane z transportem podwoją się do 2050 r. Aby zdekarbonizować sektor transportu, rządy muszą zainwestować w uczynienie systemu transportowego bezpieczniejszym i bardziej zrównoważonym. Potrzebne jest podejście wieloaspektowe, obejmujące inwestycje, zachęcanie do zmian i zapewnienie powszechnej dostępności usług transportowych. Ponadto ważne jest, aby decydenci rozumieli rolę, jaką w napędzaniu zmian odgrywają finanse.

W listopadzie 2020 roku UNEP uruchomił Green Gigaton Challenge, ambitne partnerstwo publiczno-prywatne mające na celu ograniczenie emisji. Będzie ono katalizować fundusze publiczne i prywatne w celu sfinansowania jednej gigatony wysokiej jakości redukcji emisji z lasów do 2025 roku. Inicjatywa jest wspierana przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska oraz Environmental Defense Fund. W ramach wyzwania wzywa się firmy do zobowiązania się do wewnętrznej redukcji emisji i zrównoważenia jej poprzez dobrowolne projekty leśne. Ponadto, wyzwanie pomoże sfinansować wysiłki zmierzające do powstrzymania wylesiania.

Sześciosektorowe rozwiązania UNEP pomogą rządom opracować oparte na naturze rozwiązania w zakresie adaptacji, ale rozwiązanie musi również dotyczyć strony podażowej zmian klimatu. To właśnie tutaj firmy mogą wnieść swój wkład, skupiając się na efektywności energetycznej i przenosząc rynki na energooszczędny sprzęt i urządzenia. Stworzenie niskoemisyjnej przyszłości wymaga globalnej zmiany w inwestycjach, a także zrozumienia przez decydentów możliwości handlowych i zagrożeń z tym związanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *