Wszystko o ochronie środowiska

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, właścicielem domu, czy studentem, jest wiele rzeczy, które należy wiedzieć o ochronie środowiska. W rzeczywistości jest to temat, który jest na głowie prawie każdego i ważne jest, aby wiedzieć, co można zrobić, aby chronić środowisko.

EPA

EPA zajmuje się ochroną środowiska, co oznacza, że współpracuje z partnerami w celu zapobiegania zanieczyszczeniom i przywrócenia naturalnych systemów hydrologicznych. Pracuje również nad ochroną zdrowia amerykańskich rodzin i społeczności. Ponadto zapewnia bezpieczeństwo substancji chemicznych i promuje jakość życia mieszkańców.

EPA ma podejście do ochrony środowiska, które obejmuje integrację wielu programów i ustaw federalnych w jedną spójną strategię. Strategia ta ma również na celu włączenie sprawiedliwości środowiskowej do sposobu prowadzenia działalności przez EPA. Obejmuje ona również partnerstwo z lokalnymi rządami i organizacjami, a także stanami.

EPA wzmocni swój program wykonawczy, który działa na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego, zachowania naszych zasobów naturalnych i rewitalizacji naszych społeczności. Poprzez agresywne egzekwowanie przepisów, EPA zapewnia, że skażone nieruchomości są oczyszczone i ponownie wykorzystane, co zmniejsza ryzyko dla zdrowia ludzkiego – informacja ta jest efektem badania ekspertów serwisu Witamineo. Pozwala to również na zaoszczędzenie federalnych dolarów, które mogą być wykorzystane na oczyszczanie.

EPA będzie nadal ulepszać swoje programy oczyszczania, które obejmują usuwanie surowych ścieków z wody i ochronę obszarów podmokłych. Będzie również pracować nad zmniejszeniem zanieczyszczeń odprowadzanych z obszarów przemysłowych i ruchomych źródeł. Ponadto, EPA będzie nadal wzmacniać swoje wysiłki w celu zapobiegania pogorszeniu jakości wody w zdrowych działach wodnych.

EPA jest również zaangażowana w promowanie zrównoważonego zarządzania krajobrazem. Ponadto, będzie pracować nad zapobieganiem zmycia zanieczyszczeń z ziemi podczas deszczu. Będzie kontynuować prace nad zmniejszeniem ilości substancji zubożających warstwę ozonową i będzie pracować nad wdrożeniem programów promujących efektywność energetyczną. Będzie również dążyć do zapewnienia zgodności z normami dotyczącymi zmian klimatu. Będzie również działać na rzecz ochrony jakości terenów podmokłych i nadal rozwijać innowacyjne narzędzia do rozwiązywania problemów jakości wody w XXI wieku.

Ponadto, EPA jest zaangażowana we współpracę z plemionami w celu ochrony zdrowia amerykańskich rodzin i społeczności. Wspiera również gotowość na wypadek awarii i planowanie odbudowy. Zapewnia również pomoc techniczną dla stanowych i lokalnych służb reagowania kryzysowego. Kontynuuje współpracę z Departamentem Transportu w celu koordynacji programu norm zużycia paliwa. Będzie również współpracować z państwami w celu wdrożenia opłacalnych wielostanowych programów regionalnych. Będzie pracować nad zapobieganiem zanieczyszczeniom powietrza ze źródeł przemysłowych, a także będzie wdrażać programy mające na celu zmniejszenie zanieczyszczeń ze źródeł niepunktowych.

Prawa stanowe

Niezależnie od tego, czy mieszkasz w Kalifornii, na Florydzie, w Waszyngtonie czy w Illinois, prawdopodobnie zauważyłeś, że prawa stanowe dotyczące ochrony środowiska są nieco inne. Poza wieloma przepisami federalnymi, stany mają również swoje własne prawa. Niektóre prawa stanowe są bardziej kompleksowe niż inne, a niektóre są przeznaczone tylko dla samorządów lokalnych. Prawa stanowe dotyczące ochrony środowiska są ważną częścią sposobu, w jaki Stany Zjednoczone wykorzystują swoją ziemię publiczną.

Rząd federalny ma imponującą ilość władzy nad ziemią będącą własnością federalną i ma prawo regulować handel z innymi narodami i plemionami indiańskimi. Rząd federalny ma również uprawnienia do regulowania zanieczyszczenia wody i regulowania handlu zagrożonymi gatunkami. Jednakże rządy stanowe i lokalne są często tymi, które egzekwują prawa federalne.

Rząd federalny uchwalił wiele praw dotyczących ochrony środowiska i odniósł sukces w kontrolowaniu głównych źródeł zanieczyszczeń. Jednak niektóre stany mają mniej niż idealne warunki ekonomiczne i dlatego mają tendencję do wspierania słabszych programów. W rezultacie wiele z tych stanów polega w dużym stopniu na funduszach federalnych w zakresie ochrony środowiska. Federalna Agencja Ochrony Środowiska (EPA) monitoruje wdrażanie przez stany programów zatwierdzonych przez EPA.

Stany mogą również zdecydować się na wykorzystanie swoich federalnie narzuconych obowiązków na swoją korzyść. W przypadku zanieczyszczenia wody, na przykład, Ustawa o czystej wodzie chroni wody żeglowne. W innych przypadkach, stan może zdecydować się na wdrożenie najbardziej efektywnych regulacji w celu rozwiązania konkretnego problemu środowiskowego.

Najważniejszą rzeczą, jaką należy wiedzieć o prawach stanowych dotyczących ochrony środowiska jest to, że różnią się one w zależności od stanu. Niektóre prawa stanowe są bardzo podobne do praw federalnych. Prawa stanowe dotyczące ochrony środowiska odzwierciedlają również różnice w parametrach historycznych i naturalnych.

Na przykład, jedną z najdroższych usług w administracji państwowej i samorządowej jest oczyszczanie ścieków. Różne miasta i hrabstwa mają różne systemy oczyszczania ścieków. Może to prowadzić do zamieszania w kwestii tego, co jest dozwolone, a co niedozwolone w świetle prawa stanowego.

Kolejnym z najważniejszych praw stanowych dotyczących ochrony środowiska jest Clean Air Act, który reguluje mobilne źródła zanieczyszczeń powietrza. Ustawa o czystej wodzie również chroni jakość wody.

Trade-offs

Istniejąc od pół wieku, trade-offs pomiędzy ochroną środowiska a wzrostem gospodarczym są ciągłym tematem rozmów. Przez dziesięciolecia ustawodawcy i regulatorzy starali się podejmować właściwe decyzje we właściwym czasie, aby zmaksymalizować dobrobyt narodu. Chociaż kompromisy są rzeczywiście ważne, nie zawsze są one oczywiste.

W większości przypadków, kompromis wiąże się z kosztem alternatywnym. Innymi słowy, jeśli zwiększymy ochronę środowiska, być może będziemy musieli wydać mniej na produkcję gospodarczą. Chociaż EPA uchwaliła kilka aktów zawierających programy regulacyjne, proces podejmowania decyzji nie jest jednolity. Dotyczy to zwłaszcza programów, które są rozważane do zatwierdzenia.

Na przykład, władze EPA są rozproszone pomiędzy kilka komisji Izby. Programy regulacyjne agencji nie podlegają takiej samej kontroli jak te, za które są odpowiedzialne. Co więcej, każda ustawa zawiera własne kryteria oceny programów. Podobnie podkomisje ds. środków finansowych ważą efektywność kosztową kompromisów wydatków w ramach swoich jurysdykcji.

Jednym z lepszych sposobów na zmniejszenie kosztów takich programów są podatki od zanieczyszczeń. Wykorzystanie dochodów z tego tytułu do finansowania mniej kosztownych programów mogłoby zwiększyć ogólny dobrobyt gospodarczy. Innym sposobem na osiągnięcie tego samego celu jest przeniesienie zasobów z mniej wydajnych programów do bardziej opłacalnych. To może być jeden z ciekawszych aspektów regulacji rządowych.

Używanie analiz kosztów i korzyści do określenia najlepszego sposobu wydawania pieniędzy może być podstępne. Najlepszym sposobem jest rozważenie wielu alternatyw i sprawdzenie ich względnych zalet. W kontekście ochrony środowiska, oczywistym rozwiązaniem jest zwiększenie zdolności regulacyjnej. Pomocne jest również stworzenie zachęt dla sektora prywatnego do udziału w regulacji środowiska. Zachęty te są szczególnie ważne w krajach o niskich i średnich dochodach, gdzie zdolność regulacyjna jest ograniczona.

Pomimo wielu przeprosin, kompromisy pomiędzy wzrostem gospodarczym a ochroną środowiska są bez wątpienia ważne, ale to nie znaczy, że są nieuniknione. EPA i inne agencje regulacyjne mogą odegrać istotną rolę w minimalizowaniu szkodliwych skutków zanieczyszczeń dla zdrowia publicznego i środowiska.

Polityka

Coraz częściej polityka i ochrona środowiska należą do najważniejszych priorytetów politycznych Amerykanów. Ale trudno jest włączyć ustawodawstwo środowiskowe do procesu politycznego. Ten artykuł wyjaśnia dlaczego, i bada krajowe instytucje, które kształtują politykę środowiskową. Jest to próba zaoferowania alternatywnej, bardziej teoretycznej analizy związku między polityką a zarządzaniem przyrodą.

Autor wskazuje trzy argumenty wyjaśniające związek między polityką a ochroną środowiska. Pierwszym jest to, że demokracja jest warunkiem koniecznym dla ochrony środowiska. Drugi jest taki, że udane spory sądowe dotyczące środowiska mogą legitymizować nowe praktyki i prowadzić do ważnych zwycięstw. Trzeci jest taki, że zrównoważony rozwój może być obiecującą drogą naprzód.

Autor argumentuje, że polityka zmian klimatycznych będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy świata. Określi również zdolność państw do zdobycia rynków dla technologii przyjaznych środowisku. Jeśli jednak polityka ta nie rozwiąże problemów biosfery, dojdzie do rywalizacji o kontrolę ekonomiczną i otwartej konfrontacji.

Ci z lewicy mogą opowiadać się za sprawiedliwym wzrostem i sprawiedliwością ekologiczną. Jednak oni również uważają, że kapitalizm jest główną przyczyną katastrofy klimatycznej. Z drugiej strony, inni twierdzą, że ekoautorytaryzm jest najlepszym rozwiązaniem.

We współczesnym świecie eksporterzy zasobów naturalnych zareagowali tworząc kartele. Zdolność państwa do wskazania projektu atrakcyjnego dla dużej liczby graczy międzynarodowych określa jego pozycję w hierarchii graczy międzynarodowych.

Unia Europejska twierdziła, że Arktyka wymaga specjalnego reżimu ochrony środowiska. Próbowała też określić warunki dla lotnictwa cywilnego i żeglugi. Nie udało jej się jednak stworzyć reżimu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Brak dostępu UE do Arktyki doprowadził do powstania argumentu za wyłącznym reżimem ochrony środowiska w Arktyce. Tymczasem Rosja i Chiny są zaangażowane w konflikt o drogi wodne. Konwencja Helsińska o ochronie Morza Bałtyckiego tworzy specjalny reżim dla ochrony środowiska.

Podsumowując, polityka i ochrona środowiska stają się coraz ważniejszymi zagadnieniami w polityce światowej. Wciąż jednak nie są w pełni rozumiane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *