Jak zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w miastach

Biorąc pod uwagę, że miasta są jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza, istnieje wiele sposobów na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w miastach. Należą do nich m.in. zakaz używania samochodów, wyłączanie silnika, gdy nie jest używany, a także wdrażanie stref o ultra niskiej emisji. Istnieją również sposoby, aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko, takie jak ponowne wykorzystanie i recykling przedmiotów.

Ponowne wykorzystanie i recykling przedmiotów

Używanie w miastach przedmiotów pochodzących z recyklingu i ponownego wykorzystania jest sposobem na walkę z zanieczyszczeniem powietrza i oszczędzanie zasobów naturalnych. Dzieje się tak, ponieważ do wytworzenia produktu zużywa się mniej wody, energii i paliw kopalnych. Zapobiega to również emisji zanieczyszczeń i zapobiega składowaniu odpadów na wysypiskach.

Ponowne użycie i recykling przedmiotów w miastach oznacza wykorzystanie ich do lepszych celów niż te, do których były pierwotnie przeznaczone. To także oszczędność pieniędzy i zasobów. Na przykład torba na zakupy wielokrotnego użytku może zostać przekształcona w karmnik lub domek dla ptaków. Można ją również wykorzystać do przechowywania resztek jedzenia.

Ponowne wykorzystanie polega na wzięciu wyrzuconych przedmiotów i użyciu ich ponownie w ich obecnej formie. Zmniejsza to ilość odpadów i pozwala jednostkom wziąć odpowiedzialność za swoje odpady – znalezisko to jest wynikiem pracy ekipy portalu beautyboxy.pl. Zmniejsza również zanieczyszczenie środowiska, ponieważ przedmioty mogą być wielokrotnie używane bez konieczności naprawy.

Recykling zużywa również mniej energii i wody niż wytwarzanie nowego produktu od podstaw. Na przykład, pojedyncza puszka aluminiowa leży na wysypisku śmieci nawet przez 500 lat. Recykling puszki aluminiowej pochłania tylko 97% energii w porównaniu z produkcją nowej puszki z boksytu.

Recykling to także najlepszy sposób na oszczędzanie wody. Jedna tona papieru biurowego z recyklingu pozwala zaoszczędzić 7000 galonów wody. Pozwala również zaoszczędzić 54 miliony BTU energii, 9 baryłek ropy i 60 funtów zanieczyszczeń powietrza.

Recykling tworzy również miejsca pracy. Steel Recycling Institute szacuje, że recykling stali pozwala na zaoszczędzenie energii wystarczającej do zasilenia 18 milionów domów przez rok. W Kalifornii ustawa o zintegrowanym zarządzaniu odpadami nakazuje, aby 50% odpadów było kierowanych z wysypisk.

Jeśli chodzi o zanieczyszczenie wody, biały papier z recyklingu wytwarza tylko 35% zanieczyszczeń wody, które wytwarza papier nie poddany recyklingowi.

Ponowne wykorzystanie przedmiotów jest najlepszym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy. Ponowne wykorzystanie starych ręczników może być wykorzystane do zrobienia prześcieradła wielokrotnego użytku. Dobrym pomysłem jest również używanie torby wielokrotnego użytku podczas zakupów.

Recykling ma również wiele innych korzyści. Zapobiega emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeniu powietrza w wyniku spalania paliw kopalnych. Dzięki niemu odpady nie trafiają na wysypiska i do oceanu. Stymuluje również rozwój bardziej ekologicznych technologii.

Wyłączanie silnika samochodu na biegu jałowym

Pozostawianie włączonego silnika samochodu w miastach nie jest mądrym posunięciem. Marnuje się w ten sposób gaz, zanieczyszcza powietrze i kosztuje. Istnieją jednak sposoby na ograniczenie jałowej pracy silnika i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Jednym ze sposobów jest wyłączenie silnika po zaparkowaniu. Pozostawienie włączonego silnika podczas wolno poruszającego się korka może powodować marnowanie gazu, zwiększać zużycie silnika pojazdu i przyczyniać się do powstawania smogu ozonowego.

Innym sposobem jest wyłączanie silnika na światłach. Jazda na biegu jałowym może spowodować uszkodzenie części silnika. Może również uszkodzić świece zapłonowe.

Wyłączanie silnika to także świetny sposób na poprawę jakości powietrza w mieście. Spaliny z samochodów osobowych i ciężarowych zostały powiązane z poważnymi chorobami ludzkimi. Przyczyniają się one również do zmian klimatycznych.

Dzieci oddychają około 50 procent więcej powietrza niż dorośli. Zanieczyszczenie powietrza może pogorszyć choroby układu oddechowego i doprowadzić do astmy. Płuca dzieci wciąż się rozwijają, więc są bardziej wrażliwe na zanieczyszczenia z pojazdów niż dorośli.

Jazda na biegu jałowym może być konieczna w niektórych sytuacjach. Jednak robienie tego przez cały czas jest złym pomysłem.

Na przykład, silnik powinien być wyłączony, gdy czekasz w kolejce w restauracji drive-through. Należy również unikać pozostawiania włączonego silnika podczas rozmrażania.

Szacuje się, że w USA bezczynny samochód marnuje do 2 dolarów na godzinę. Jazda na biegu jałowym przez ponad 10 sekund może zmarnować nawet galon gazu. EPA zaleca wyłączenie silnika po pięciu minutach, a jeśli jesteś w mieście, w którym obowiązuje rozporządzenie o zakazie jazdy na biegu jałowym, powinieneś spróbować skrócić ten czas do dziesięciu minut lub mniej.

Istnieje kilka innych rzeczy, które możesz zrobić, aby poprawić jakość powietrza, takich jak sadzenie drzew. Jeśli masz samochód z silnikiem diesla, wyłączenie silnika podczas parkowania może pomóc w zmniejszeniu szkodliwych spalin i poprawić jakość powietrza.

Jeśli nie jesteś pewien, od czego zacząć, sprawdź artykuły lub ulotki online, aby się dokształcić. Jeśli masz dzieci, skorzystaj z zasobów internetowych, aby edukować je na temat zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza przez pojazdy.

Wdrażanie stref ultraniskiej emisji

Różne miasta w Europie i na całym świecie wdrożyły strefy czystego powietrza (zwane również strefami niskiej emisji lub LEZs) w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Strefy te ograniczają używanie starszych pojazdów i zmniejszają ilość drobnych cząstek w powietrzu.

Strefy niskiej emisji mają na celu zmniejszenie emisji drobnych cząstek stałych (PM) i tlenków azotu (NO2). Są to dwa główne zanieczyszczenia związane z chorobami płuc, zwiększonym ryzykiem raka i zmniejszoną średnią długością życia. Mogą one również zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

Strefy niskiej emisji są regulowane przez lokalne przepisy i zazwyczaj obejmują ulice lub rejony. Mogą również obejmować dedykowaną infrastrukturę dla transportu niezmotoryzowanego.

Ostatnie badania londyńskich stref niskiej emisji wykazały, że zmniejszyły one ilość drobnych cząstek stałych o 3%, podczas gdy emisja tlenków azotu została zmniejszona o około 30%. Autorzy przeanalizowali dane z pięciu krajów europejskich. Doszli do wniosku, że najlepszym sposobem na poprawę jakości powietrza jest połączenie SUMP z szerokim zestawem środków na rzecz czystego powietrza.

Londyński ULEZ jest pierwszym na świecie programem tego typu. Obejmuje on pięć ulic w Hackney i Islington, dwóch najbardziej zanieczyszczonych obszarach Londynu. Działa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Oprócz LEZs, wiele miast wdraża również Strefy Zerowej Emisji (ZEZs) dla pojazdów towarowych. Ograniczenia te dotyczą lekkich samochodów ciężarowych poniżej 4,5 tony. Mają one na celu przetestowanie nowych praktyk zarządzania krawężnikami, a także promowanie rozwoju rozwiązań ostatniej mili.

Oprócz londyńskiej ULEZ, inne miasta w Europie wprowadziły strefy zerowej emisji dla pojazdów towarowych (ZEZ-F). Niektóre z nich mają stałe ZEZ-F, podczas gdy inne wprowadzają ZEZ-F etapowo. Strefy te mają na celu promowanie czystszego powietrza poprzez zmniejszenie wykorzystania ciężkich samochodów ciężarowych i pojazdów towarowych.

Londyn wprowadził również w 2019 roku strefę ultra niskiej emisji (ULEZ). Jest to dodatkowa warstwa przepisów dotyczących czystego powietrza, które wymagają, aby pojazdy spełniały trudne normy emisji, aby wjechać do tej strefy. Obejmuje ona pięć ulic na North i South Circular Roads, które są głównymi trasami w mieście.

Strefy niskiej emisji to rosnący trend w Europie. Mają one na celu zmniejszenie kosztów zdrowia publicznego związanych z zanieczyszczeniem powietrza poprzez zniechęcenie do korzystania ze starszych pojazdów.

Zakaz używania samochodów

Podejmując ekstremalne środki w celu walki z zanieczyszczeniem powietrza i zmianami klimatu, kilka miast na całym świecie zakazało ostatnio używania samochodów. Zakaz jest próbą zmniejszenia negatywnych skutków globalnego ocieplenia i poprawy zdrowia mieszkańców.

Wiele miast wprowadza obecnie środki zachęcające ludzi do chodzenia, jeżdżenia na rowerze i korzystania z transportu publicznego. Choć jest to doskonały krok, nie rozwiązuje on problemu cząstek stałych nie pochodzących ze spalin. Cząstki te są mniej znane niż cząstki z rury wydechowej, ale są tak samo toksyczne.

Samochody stały się podstawową formą transportu w obszarach miejskich. Samochody napędzane gazem są odpowiedzialne za większość zanieczyszczeń. Przemysł transportowy wytwarza tlenki azotu, które mogą prowadzić do astmy i chorób serca.

Próbując walczyć z zanieczyszczeniem powietrza, niektóre miasta wprowadziły zakazy jazdy samochodem w określone dni. Inne miasta ograniczają jazdę według numerów tablic rejestracyjnych. Jeszcze inne pobierają opłatę za zatłoczenie od osób dojeżdżających do pracy w zatłoczonych obszarach miejskich. Niektóre miasta zamieniły nawet ruchliwe arterie w strefy dla pieszych. Ruch na rzecz zakazu samochodów jest wymierzony w pieszych i rowerzystów, ale zakazy samochodów nie są jedyną odpowiedzią.

Podjęcie działań mających na celu walkę z zanieczyszczeniem powietrza w miastach jest dziś jedną z najbardziej palących kwestii. Chociaż nie da się przewidzieć jakości powietrza, wiele miast zaczyna dokładniej monitorować jego jakość. W wielu przypadkach jakość powietrza spadła.

Stany Zjednoczone mają oszałamiające dwa miliardy miejsc parkingowych dla 250 milionów samochodów. Miasta takie jak Nowy Jork podjęły działania mające na celu zmniejszenie ilości miejsca przeznaczonego na parkowanie. Problem w tym, że za te tereny nie płaci się.

Większość ludzi używa samochodu, aby dostać się do pracy i przemieszczać się. Gdyby wprowadzono zakaz używania samochodów, ludzie musieliby chodzić pieszo lub korzystać z transportu publicznego, aby dotrzeć do swoich miejsc pracy. Te działania nie tylko utrudniłyby życie ludziom, ale także spowodowałyby wzrost cen nieruchomości. Ludzie, którzy pracują w śródmieściu musieliby płacić wyższe czynsze.

Najpopularniejszym podejściem jest ograniczenie prywatnych samochodów do pewnych obszarów. Takie podejście pozwala na tranzyt, ale zwiększa hałas i zanieczyszczenie. Prowadzi również do nierównych sytuacji dla osób ubogich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *