Zmiany klimatyczne i ekologia pandemii – wpływ na środowisko

W czasach globalnego kryzysu, takiego jak pandemia, wpływ na środowisko może być spotęgowany przez fakt, że wiele krajów nie jest przygotowanych. Na przykład, kiedy huragan Katrina uderzył w Nowy Orlean, miasto nie było przygotowane na utratę infrastruktury i wielu ludzi straciło swoje domy. Wpływ pandemii na środowisko może być poważniejszy ze względu na skutki zmian klimatycznych i zanieczyszczenia powietrza. Aby chronić nasze środowisko, ważne jest, aby dowiedzieć się o tych zagrożeniach i co możemy zrobić, aby ich uniknąć.

Zmiany klimatyczne

Biorąc pod uwagę występowanie dwóch zjawisk o dużym momencie, korelacja między zmianami klimatycznymi a ekologią pandemii jest uderzająca. Środowisko naukowe zaczęło poważniej myśleć o tych dwóch zagadnieniach.

Istnieje wiele artykułów naukowych i badań, które podkreślają związek między zmianami klimatycznymi a ekologią pandemiczną. Jednym z najważniejszych aspektów tego związku jest potencjał nauki i technologii do odegrania ważnej roli w przejściu do świata neutralnego węglowo.

W ostatnim raporcie IPCC stwierdził, że konieczne jest ostre ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w ciągu najbliższych dziesięcioleci. Kilka krajów zobowiązało się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku. Pomimo tego zobowiązania, duża część społeczeństwa pozostaje sceptyczna co do powagi takich zobowiązań.

Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że najważniejsze aspekty zmian klimatycznych nie są od razu namacalne. Na przykład, ludzka populacja doświadcza więcej katastrof pogodowych, a liczba osób, które doświadczają głodu, rośnie.

Innym ważnym elementem związku zmian klimatycznych i ekologii pandemicznej jest wpływ wymuszeń klimatycznych w skali globalnej. Obejmuje to zmiany w promieniowaniu słonecznym, albedo i orbicie Ziemi – fragment ten pochodzi od redaktora portalu salonoceanurody.pl. Sprzężenie zwrotne z tych zmian może wzmacniać efekty początkowego wymuszenia.

Powstałe zmiany mogą być wolne, szybkie lub na odwrót. Na przykład, duży superkontynent będzie doświadczał bardziej sezonowego klimatu niż mniejszy. Ocean Arktyczny reaguje powoli na wymuszenia klimatyczne, ale zmiany w jego biomie zachodzą w tempie nie związanym zwykle ze znanymi oscylacjami klimatycznymi.

Pandemia COVID-19 jest przykładem wpływu zmian globalnych na ekologię pandemii. Należy podkreślić wpływ pandemii na zdrowie, jak również jej reperkusje na środowisko.

Zanieczyszczenie powietrza

W czasie pandemii COVID-19 stwierdzono, że zanieczyszczenie powietrza powoduje nasilenie choroby. Szacuje się, że zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną 26% chorób układu oddechowego. Szkodzi również zdrowiu ludzi i klimatowi. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zanieczyszczenie powietrza odpowiada za 17% zawałów serca.

Zanieczyszczenie powietrza jest główną przyczyną przedwczesnych zgonów, zabijając ponad milion Amerykanów każdego roku. Zanieczyszczenie powietrza jest spowodowane spalaniem paliw kopalnych. Wpływa ono negatywnie na zdrowie, produktywność i długość życia. Ponadto, zanieczyszczenie powietrza niszczy ekosystemy. Zanieczyszczenie powietrza powoduje problemy zdrowotne, w tym nasilenie astmy, alergii oddechowych i chorób serca. Ma znaczący wpływ na zdrowie dzieci.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zanieczyszczenie powietrza jest odpowiedzialne za 25 procent przypadków przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Przewiduje również, że do 2050 roku zanieczyszczenie powietrza w otoczeniu wzrośnie o 50%.

Najnowsze badanie sugeruje, że zanieczyszczenie powietrza może zwiększać ryzyko śmiertelności z powodu COVID-19. Naukowcy z Harvard University’s T.H. Chan School of Public Health przeanalizowali dane dotyczące związku między drobnym pyłem zawieszonym (PM 2,5) a śmiertelnością z powodu COVID-19. Stwierdzili, że hrabstwa z wyższym PM2,5 miały o 15 proc. wyższe wskaźniki zgonów z powodu COVID-19.

Kilka innych badań zbadało związek między jakością powietrza a COVID-19. Badania te sugerują, że czystsze powietrze może obniżyć ciężkość choroby, zmniejszyć obciążenie systemów opieki zdrowotnej i pomóc spłaszczyć krzywą pandemii.

W Niemczech i Chinach jakość powietrza korelowała negatywnie ze wskaźnikami infekcji, natomiast pozytywnie ze wskaźnikami śmiertelności. W Stanach Zjednoczonych gęstość zaludnienia korelowała pozytywnie ze wskaźnikami infekcji. W Hiszpanii gęstość zaludnienia korelowała negatywnie ze wskaźnikami infekcji, ale nie ze wskaźnikami śmiertelności.

Zmiany ekosystemu

Podczas pandemii COVID-19, ludzkie zachowania i systemy ekologiczne zostały zakłócone. Wiele reakcji krajowych spowodowało znaczne zakłócenia w społeczeństwie, działalności gospodarczej, podróżach i zużyciu energii. W rezultacie ważne programy zarządzania zostały wstrzymane, laboratoria badawcze musiały przerwać swoje eksperymenty, a spotkania polityczne zostały przełożone.

Pandemia COVID-19 pokazała, że środowisko jest głównym źródłem ryzyka dla zdrowia planety. Zdrowy ekosystem z bioróżnorodnością może chronić ludzi i zapobiegać przeskakiwaniu wirusów na nowy gatunek gospodarza. Z kolei wylesione środowisko sprzyja rozwojowi komarów, co jest czynnikiem ryzyka dla malarii.

Populacja ludzka również przyczyniła się do dramatycznego spadku bioróżnorodności. Szybka urbanizacja doprowadziła do zwiększonego kontaktu człowieka z dzikimi zwierzętami. Rolnictwo, górnictwo i wycinka lasów sprzyjają interakcjom między dzikimi i udomowionymi zwierzętami. Zmiany te przyczyniły się do fragmentacji siedlisk i zmian klimatycznych. Zmiany te przyczyniają się również do wzrostu ryzyka transmisji międzygatunkowej.

Wraz z dalszym wzrostem populacji ludzkich, różnorodność biologiczna będzie się nadal zmniejszać. Aby zrozumieć ścisłe interakcje pomiędzy zwierzętami, ludźmi i środowiskiem, konieczne jest globalne spojrzenie z wykorzystaniem podejścia nauki systemowej. Pomoże nam to zapobiec kolejnej pandemii.

Wykorzystując podejście nauki systemowej, badacze opracowali model powstania pandemii na poziomie globalnym. Model ten identyfikuje pięć sekwencyjnych kroków, które prowadzą do rozprzestrzeniania się choroby. Identyfikuje on również determinanty na poziomie globalnym, które wpływają na te kroki.

Model pokazuje, że pandemia COVID-19 została prawdopodobnie wywołana przez procesy ekologiczne i społeczne procesy antropogeniczne. Model wskazuje również, że przyszłe pandemie mogą wyłonić się z tych procesów.

Powrót do „normalnych” działań ludzkich

Konieczność powrotu do „normalnych” działań ludzkich po pandemii może być trochę niepokojąca. Myślenie o tym może być trochę niepokojące, ale może to być też uczucie mile widziane. Niektórzy ludzie odkryli, że powrót do normalnego życia miał pozytywny wpływ na ich życie. Należy również pamiętać, że nadal istnieje wiele barier, które trzeba pokonać, szczególnie w społecznościach zagrożonych. Na szczęście istnieją pewne sposoby, aby ułatwić to przejście.

Jednym ze sposobów jest poleganie na usługach telezdrowia, które mogą zapewnić Ci terminową i skuteczną opiekę. Może to również pomóc w zmniejszeniu kłopotów związanych z transportem i czasem oczekiwania. Ponadto, usługi telezdrowotne mogą pomóc Ci w utrzymaniu kontaktu z lekarzem, zwłaszcza jeśli masz problemy z dostępem do usług zdrowotnych w domu lub biurze. Jest to również świetny sposób na połączenie się z rodziną.

Inne sposoby na ułatwienie sobie powrotu do społeczeństwa obejmują zaszczepienie się przeciwko śwince. Jest to dostępne dla milionów Amerykanów i może pomóc w zapobieganiu infekcji. Ostatnie badanie wykazało, że więcej osób się szczepi niż kiedykolwiek wcześniej. Badanie wykazało również, że liczba zachorowań spada, ponieważ coraz więcej osób poddaje się szczepieniom. Szczepienia są również ważne dla osób niepełnosprawnych i mogą pomóc im zachować zdrowie.

Podczas gdy pandemia wywarła pozytywny wpływ na niektórych Amerykanów, inni nadal obawiają się powrotu do swoich zwykłych zajęć. Ważne jest, aby pamiętać, że życie po pandemii nie jest tak łatwe, jak się wydaje. Wciąż istnieją bariery, które trzeba pokonać, ale są też sposoby, by stanąć na nogi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *