Urządzenia do przetwarzania odpadów medycznych w Iranie na miejscu i poza nim

To, czy należy posiadać zakład unieszkodliwiania odpadów na miejscu czy poza nim, jest kwestią złożoną i wymagającą analizy. Ma to wiele wspólnego z tym, jak sfinansujesz swój projekt, gdzie zaplanujesz swoją instalację, wydajność instalacji oraz jak będziesz je obsługiwać i utrzymywać.

Analytical Hierarchy Process (AHP) used to compare on-site and off-site medical waste treatment facilities in Iran

Using Analytic Hierarchy Process (AHP), this study compared on-site and off-site medical waste treatment facilities in Iran. Badanie wykorzystało również diagram przepływu analizy zagrożeń do identyfikacji krytycznych punktów kontroli w zarządzaniu odpadami medycznymi.

Badanie wykazało, że najczęstsze metody przetwarzania obejmowały spalarnię, hydroklimat i obróbkę chemiczną. Ponadto obróbka poza miejscem zamieszkania miała wyższy priorytet w większości zmiennych kryterialnych.

Analytic Hierarchy Process (AHP) jest szeroko stosowanym narzędziem decyzyjnym. Metoda ta dezagreguje złożony problem decyzyjny na różne poziomy hierarchiczne. AHP jest użyteczny w ocenach ekonomicznych zdrowia. Można ją wykorzystać do ważenia wyników terapii i refundacji leków.

W badaniu oceniono 40 zakładów przetwarzania odpadów medycznych na miejscu. Zbieranie danych polegało na wizytowaniu placówek i wypełnianiu kwestionariuszy. Badanie przeprowadzono w czterech województwach. Po zakończeniu badania uczestnicy zostali poproszeni o ponowne wypełnienie kwestionariuszy. Osoby, które nie odpowiedziały na wszystkie kwestionariusze, zostały wykluczone z analiz – ten cytat pochodzi bezpośrednio z serwisu gabinet4beauty.pl.

W badaniu oceniano metody leczenia przez pięć lat. Wyniki pokazały, że większość szpitali posiadała jeden sprzęt zabiegowy, natomiast 17,5% miało ich więcej niż jeden. W badaniu stwierdzono również, że starzenie się obiektów powodowało problemy operacyjne i konserwacyjne.

W badaniu najważniejszym kryterium były koszty kapitałowe, utrzymania i eksploatacji. Do kosztów kapitałowych użytkowanego terenu zaliczono koszt urządzeń przetwarzających. Wyższy priorytet nadano również kosztom transportu odpadów.

Wyniki Analytic Hierarchy Process (AHP) wskazują, że przetwarzanie odpadów medycznych poza zakładem miało wyższy priorytet niż przetwarzanie na miejscu. Do najważniejszych kryteriów należały koszty kapitałowe, koszty utrzymania i eksploatacji oraz konieczność posiadania wykwalifikowanych operatorów.

Analytic Hierarchy Process (AHP) jest wygodnym narzędziem do porównywania alternatyw uszeregowanych według różnych kryteriów. Może być stosowany do oceny ekonomicznej zdrowia i oceny korzyści. W badaniu najważniejszymi kryteriami były: kapitał, koszty utrzymania i eksploatacji oraz potrzeba wykwalifikowanych operatorów. Badanie wykazało również, że wyższy priorytet nadano kosztom transportu odpadów.

Wyniki tego badania wskazują, że Analytic Hierarchy Process (AHP) powinien być stosowany w złożonych problemach decyzyjnych. Niemniej jednak należy zauważyć, że istnieje kilka ograniczeń tej metody.

Znaczenie oddzielnych śmietników na miejscu i poza nim

Podczas projektu budowlanego lub rozbiórkowego rozdzielenie odpadów na te na miejscu i poza nim może być wyzwaniem. Prawidłowe usuwanie odpadów zmniejsza zanieczyszczenie środowiska i poprawia środowisko, w którym można przebywać.

Korzystanie z roll off dumpster to świetny sposób na zminimalizowanie kosztów utylizacji odpadów i czasu potrzebnego na pozbycie się ich. Niektóre firmy specjalizują się w tego typu usługach związanych z gospodarką odpadami. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę budowlaną, czy jesteś po prostu właścicielem domu, korzystanie z roll off dumpster może być korzystne.

Roll off dumpster to otwarty górny pojemnik, który jest przeznaczony do toczenia wokół witryny. Większość śmietników jest w rozmiarach od czterech do ośmiu jardów. Zazwyczaj są one przechowywane na zewnątrz, w ogrodzonym korytarzu. Te śmietniki są zazwyczaj dostępne z przesuwanymi drzwiami bocznymi i płaskimi blatami, co ułatwia ich załadunek.

Roll off dumpster to zazwyczaj świetny sposób na pozbycie się dużych ilości odpadów. Oszczędzają one również czas, eliminując konieczność przewożenia ciężkich materiałów na wysypisko. Te śmietniki są również korzystne dla projektów budowlanych i rozbiórkowych, a także projektów przebudowy i renowacji domu.

Niektóre roll off dumpsters są nawet dostępne z otworami szczelinowymi, które zniechęcają do zanieczyszczania. Otwory te mogą być również zamykane, aby zapobiec nielegalnemu wyrzucaniu śmieci.

Używanie roll off dumpster do usuwania śmieci jest świetnym sposobem na utrzymanie miejsca pracy i okolic w czystości i porządku. To również zmniejsza ryzyko pozwów sądowych i obrażeń. Jest to również niedrogi sposób na zwiększenie zysków firmy.

Kolejną korzyścią z używania roll off dumpster jest zmniejszenie śladu węglowego. Gruz budowlany i rozbiórkowy stanowi znaczną część ogólnego strumienia odpadów w USA. Szacuje się, że około 600 milionów ton odpadów C&D jest generowanych każdego roku. Odpady te mogą być źródłem poważnych kosztów operacyjnych.

Oprócz standardowych śmieci i gruzu, odpady na miejscu często składają się z kartonu, materiałów organicznych, a nawet dokumentów formy. Użycie roll off dumpster do pozbycia się tych odpadów może sprawić, że projekt będzie o wiele bardziej wydajny i pozwoli zaoszczędzić pieniądze Twojej firmie.

Wady centralnych zakładów przetwarzania poza miejscem instalacji

To, czy centralny zakład przetwarzania odpadów poza miejscem instalacji jest preferowany, czy nie, zależy od wielu czynników. Na przykład, bliskość zakładu do przemysłu może wpłynąć na koszty i wymagania dotyczące transportu. Istnieją również zagrożenia dla środowiska i zdrowia związane z transportem i usuwaniem odpadów. Może być wymagane szczegółowe badanie potrzeb w zakresie przetwarzania.

W celu oceny zalet i wad obiektów na miejscu i poza nim przeprowadzono proces hierarchii analitycznej (AHP). Dokonano przeglądu literatury i wybrano dwadzieścia dwie zmienne kryterialne. Wyniki zostały następnie zsyntetyzowane przy użyciu AHP. Uzyskane wagi zostały wykorzystane do obliczenia zalet i wad każdej metody leczenia. Najważniejszymi zmiennymi kryterialnymi były koszty kapitału, utrzymania i eksploatacji. Priorytetem był również koszt transportu odpadów.

Większość szpitali, które wzięły udział w badaniu, została niedawno zainstalowana i większość instalacji do przetwarzania odpadów medycznych na miejscu była stosunkowo nowa. Stwierdzono, że metoda on-site była preferowana do przetwarzania niebezpiecznych odpadów zakaźnych. Jednak system na miejscu ma pewne problemy operacyjne i konserwacyjne.

Ocena praktycznego stanu zakładów przetwarzania na miejscu wykazała, że miały one pewne problemy z przygotowaniem części zamiennych. Występowały również problemy z wyposażeniem i kosztami utrzymania. Brak wykwalifikowanych operatorów może być również przyczyną wyższych kosztów eksploatacji i utrzymania.

Najczęściej stosowanymi metodami przetwarzania odpadów medycznych były autoklaw, hydroklaw, obróbka chemiczna oraz spalarnia. Stwierdzono, że metody te mają akceptowalną zgodność rankingową z kryterium ICR 0,1.

Większość zakładów przetwarzania odpadów medycznych na miejscu ma problemy z wydajnością i planowaniem. Jednak w niedawnym badaniu 40 zakładów przetwarzania odpadów medycznych na miejscu stwierdzono, że 32,5% szpitali miało problemy z przygotowaniem części zamiennych. Najczęstszym problemem związanym z obiektami on-site był brak finansowania. Koszty kapitałowe użytkowanego terenu oszacowano na 85500 $. Koszty kapitałowe sprzętu również oszacowano na 85500 $. Koszty eksploatacji i utrzymania były również bardziej zauważalne.

Analityczny proces hierarchiczny (AHP) jest użytecznym narzędziem do podejmowania decyzji wielokrotnego wyboru. Jest uważany za jedno z najbardziej praktycznych dostępnych narzędzi decyzyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *