Czy firmy robią wystarczająco dużo, aby chronić środowisko?

Obecnie istnieje wiele firm, które podejmują wysiłki w celu ochrony środowiska. Do tych firm należą: IKEA, Google, Cargill oraz Fundacja Rodziny Schmidt. Wszystkie one stworzyły wiele programów i inicjatyw, które mają pomóc uczynić świat lepszym miejscem dla nas wszystkich.

IKEA

Mimo że IKEA jest największym na świecie sprzedawcą mebli, nie jest najbardziej ekologiczną firmą. W rzeczywistości, firma została oskarżona o oszukiwanie klientów poprzez wadliwy system certyfikacji.

W przeciwieństwie do innych firm, które twierdzą, że są przyjazne środowisku, Ikea faktycznie podejmuje kroki w celu ochrony środowiska. Firma ogłosiła szereg nowych inicjatyw, w tym nowy program wynajmu mniejszych przedmiotów.

Ikea jest również zaangażowana w pozyskiwanie etycznej bawełny. Firma nawiązała współpracę z Better Cotton Initiative, globalnym partnerstwem promującym zrównoważone praktyki uprawy bawełny. Podpisała również Uzbek Cotton Pledge, prawnie wiążące porozumienie, które zapobiega pracy przymusowej w Uzbekistanie.

Strategia zrównoważonego rozwoju Ikea obejmuje szereg zobowiązań, od ochrony bioróżnorodności po stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu. Firma postawiła sobie za cel osiągnięcie neutralności węglowej do 2030 roku. Planuje również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Oprócz promowania zrównoważonej uprawy bawełny, IKEA testuje model „cyrkularny” poprzez wymianę produktów na takie, które mają drugie życie. Jeszcze w tym roku planuje uruchomić sklep z używanymi meblami w szwedzkiej Eskilstunie.

IKEA planuje również zastąpić plastikowe słomki papierowymi do 2020 roku. Testuje również nowy asortyment produktów kuchennych, w skład którego wchodzą płyty wiórowe owinięte folią wykonaną z przetworzonych butelek PET.

Ikea nawiązała również współpracę z Ellen MacArthur Foundation, czołowymi światowymi ekspertami w dziedzinie gospodarki cyrkularnej, w celu opracowania i przetestowania sposobów na przedłużenie życia produktów. Firma nawiązała również współpracę z Clean Cooling Collaborative, grupą, której celem jest poprawa rozwiązań w zakresie chłodzenia dla zagrożonych społeczności globalnych.

Jako największy na świecie sprzedawca mebli, IKEA ponosi ogromną odpowiedzialność za ochronę środowiska. Celem firmy jest zapewnienie ponad miliardowi ludzi lepszego życia na co dzień do roku 2030.

Google

Pomimo bycia jedną z największych korporacji na naszej planecie, Google robi wystarczająco dużo, by chronić środowisko. W rzeczywistości ma kilka inicjatyw i produktów, które mają potencjał, aby wywrzeć duży wpływ.

Google jest jedną z niewielu firm, która jest przejrzysta w kwestii swojego zużycia energii i emisji oraz posiada solidny program zrównoważonego rozwoju. Na przykład firma ma zespół Geo for Good, który bada, w jaki sposób jej dane mogą pomóc w rozwiązaniu problemów środowiskowych. Stworzyła również bazę danych o materiałach budowlanych i ich wpływie na środowisko.

Google uruchomiło również aplikację internetową, aby uczynić swoje dane bardziej dostępnymi dla społeczeństwa. Ta aplikacja internetowa pozwala użytkownikom na porównanie zużycia energii w różnych miastach. Ma również fajną nową funkcję, która pozwala użytkownikom wybrać preferowane trasy, które będą miały najmniejszy wpływ na środowisko.

Google ma również kompleksowy program zrównoważonego rozwoju, który obejmuje szereg globalnych inicjatyw. Na przykład jest jednym z największych korporacyjnych nabywców energii odnawialnej. Aktywnie interesuje się również ratowaniem dzikiej przyrody i współpracuje w tym celu z wieloma organizacjami charytatywnymi.

Jest również największą korporacją, która zobowiązała się do wykorzystywania energii odnawialnej w swojej działalności. W 2017 roku Google dopasował 66% energii elektrycznej w swoich centrach danych do źródeł odnawialnych. Była to pierwsza duża korporacja, która tego dokonała.

Google prowadzi również wiele globalnych inicjatyw mających na celu pomoc w ochronie środowiska, w tym program monitorowania handlu dzikimi zwierzętami online. Program ten jest częścią Globalnej Koalicji na rzecz Zakończenia Handlu Dzikimi Zwierzętami Online, grupy organizacji zajmujących się ograniczaniem handlu zagrożonymi gatunkami.

Jedną z najbardziej ekscytujących inicjatyw jest zdecentralizowane podejście firmy do zrównoważonego rozwoju. Zamiast polegać na lokalnej polityce energetycznej, Google zrównoważy swoją emisję gazów cieplarnianych poprzez inwestowanie w projekty związane z energią odnawialną.

Patagonia

Założona przez Yvona Chouinarda ponad 50 lat temu, Patagonia jest jedną z najpopularniejszych na świecie marek odzieżowych. Jest to również jedna z niewielu firm odzieżowych, która angażuje swoich klientów w kwestie środowiskowe. Ale firma nie jest bez krytyków.

Patagonia była krytykowana za swoją odpowiedzialność społeczną. W przeszłości zajmowała stanowiska w sprawach takich jak umowy o wolnym handlu i prawa aborcyjne. Została również wezwana za traktowanie ptaków. W odpowiedzi Patagonia stworzyła politykę dobrostanu zwierząt, która jest zgodna z Pięcioma Wolnościami ONZ. Publikuje informacje o swoich audytach dostawców. Prowadzi również badania nad mikroplastikami.

Patagonia jest aktywna w kwestiach środowiskowych od ponad czterech dekad. Zainwestowała ponad 100 milionów dolarów w oddolne organizacje, które działają na rzecz ochrony środowiska. W 2017 roku przekazała 10 milionów dolarów na ruch regeneracyjnego rolnictwa organicznego. Pozwała również administrację Trumpa za kurczenie się narodowych pomników w Utah.

Założyciel Patagonii Yvon Chouinard powiedział, że nadszedł czas, aby firma podjęła konkretne działania przeciwko zmianom klimatu. Zamiast sprzedać firmę, Chouinard i jego rodzina przekazali ją organizacji non-profit o nazwie Patagonia Purpose Trust.

Purpose Trust jest zarządzany przez rodzinę Chouinard. Będzie on kontynuował pracę na rzecz ochrony środowiska, zapewniając jednocześnie, że działalność Patagonii będzie nadal opłacalna. Trust będzie kierował wszystkie zyski do sprawy, co oznacza, że każdy dolar zostanie wykorzystany do ochrony planety.

Innym sposobem, w jaki Patagonia pracuje nad ochroną planety jest jej zobowiązanie do bycia neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla do 2025 roku. Patagonia planuje używać tylko odnawialnych materiałów w swoim łańcuchu dostaw. Opublikowała również informacje na temat łańcucha dostaw swoich dostawców.

Cargill

Pomimo ogromnego globalnego zasięgu, Cargill został oskarżony o to, że robi niewiele, aby chronić środowisko. Nie wynika to z niezdolności firmy Cargill do bycia sumienną, ale z tego, że firma Cargill nie chce podjąć znaczących działań w tej kwestii. Jej bezczynność jest świadectwem przewagi zysku nad skrupułami.

Firma Cargill dokonała kilku zmian, gdy znalazła się pod presją, ale jej dokonania nadal są naznaczone oszustwami i nadużyciami środowiskowymi. Jej łańcuch dostaw wciąż opiera się na wyzysku pracowników i łamaniu praw człowieka.

Największy wpływ na środowisko naturalne firma Cargill wywiera w biosferze Cerrado, bioróżnorodnej sawannie w Brazylii, która jest źródłem wielu dopływów Amazonki. Obszar ten ma głębokie korzenie, które zatrzymują więcej węgla niż inne tereny i ułatwiają większą ewapotranspirację. Jest to również dom dla wielu rdzennych plemion.

Firma była krytykowana za swoją historię niszczenia środowiska i łamania praw człowieka. Została oskarżona o nielegalne stosowanie embarga handlowego i naruszanie kodeksów zdrowia. Jej produkcja była również silnie zanieczyszczona.

Ustawa o czystej wodzie czyni nielegalnym odprowadzanie zanieczyszczeń z łatwo identyfikowalnych źródeł. Cargill jest oskarżony o wypuszczanie zanieczyszczeń ze swoich zakładów produkujących soję i kukurydzę. Jest to szczególnie poważny problem w Brazylii, gdzie uprawy soi wkraczają na tereny lasów o kluczowym znaczeniu. Szacuje się, że Cargill wyczyścił ponad miliard akrów wcześniej zdegradowanej ziemi.

Cargill został również oskarżony o wykorzystywanie dzieci i łamanie embarga handlowego. Ponadto produkcja witaminy E przez firmę nie spełniała norm wyznaczonych przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska. Firma została również oskarżona o niespełnienie norm dotyczących emisji farmaceutyków.

Firma została również oskarżona o składanie fałszywych obietnic. W rzeczywistości, w zeszłym roku, Cargill powiedział, że nie osiągnie swojego celu osiągnięcia zerowego wylesiania netto do końca 2020 roku. Firma ogłosiła jednak fundusz o wartości 30 milionów dolarów, który ma pomóc w zakończeniu wylesiania. Ogłosiła również, że wykluczy gospodarstwa z łańcucha dostaw, jeśli okaże się, że naruszają one jej Soy Action Plan.

Fundacja Rodziny Schmidtów

Założona przez Erica i Wendy Schmidtów w 2006 roku, Fundacja Rodziny Schmidtów jest organizacją non-profit, która jest zaangażowana w przywracanie zdrowej planety. Skupia się na różnych kwestiach, w tym na zrównoważonym rozwoju, energii i rolnictwie zwierzęcym. Dąży również do dywersyfikacji sektora ochrony środowiska.

The Schmidt Family Foundation to duża organizacja non-profit z aktywami o wartości ponad 399 milionów dolarów. Promuje gospodarkę regeneracyjną, co oznacza, że ceni zdrowe ekosystemy, aktywne zaangażowanie obywatelskie i sprawiedliwość społeczną. Promuje również energię odnawialną, mądrzejsze wykorzystanie zasobów naturalnych i regionalne systemy żywnościowe.

Fundacja dokonuje inwestycji typu impact poprzez Schmidt Marine Technology Partners. Wspiera również Schmidt Ocean Institute, który wspiera badania oceanograficzne, odkrywa nowe stworzenia i ekosystemy oraz edukuje społeczeństwo w zakresie zdrowia oceanów.

Fundacja wspiera również Data Institute Uniwersytetu Południowej Florydy, który ma na celu zachęcenie studentów do podjęcia studiów środowiskowych. Celem fundacji jest dywersyfikacja sektora środowiskowego poprzez zapewnienie studentom finansowania studiów w zakresie energii, systemów żywnościowych i zmian klimatycznych.

Rodzina Schmidt promuje również szereg inicjatyw filantropijnych, w tym Schmidt Futures, która identyfikuje i wspiera utalentowane jednostki. W 2014 roku fundacja przyznała 24,3 mln dolarów w formie grantów.

Do innych inicjatyw filantropijnych należy 11th Hour Project, który wspiera budowę systemów mikrohydroenergetycznych w Demokratycznej Republice Konga. Wspiera również ReMain Nantucket, który utrzymuje historyczne zabytki na Nantucket.

Najnowszy grant fundacji wspiera Fuller Project, platformę dziennikarstwa śledczego, która wzmocni zdolność dziennikarzy do relacjonowania kwestii związanych z płcią. Projekt wesprze również tworzenie globalnej sieci rolników praktykujących rolnictwo regeneracyjne.

Rodzina Schmidtów wspiera również 11th Hour Project, który przyznaje granty organizacjom i osobom prywatnym, aby połączyć je z dobrą informacją i promować odpowiedzialne korzystanie z zasobów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *