Zasady składowania odpadów w pigułce

Niezależnie od tego, z jakiego rodzaju magazynu odpadów korzystasz, istnieje kilka zasad, których należy przestrzegać, jeśli chodzi o właściwe obchodzenie się z odpadami i ich przechowywanie. Zasady te obejmują: Segregację, właściwe przechowywanie oraz zgodność z innymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Segregacja

Niezależnie od tego, czy jesteś organizacją opieki zdrowotnej, czy domownikiem, musisz przestrzegać zasad składowania odpadów, aby mieć pewność, że nie wyrzucasz odpadów niebezpiecznych na składowisko – informacja ta pochodzi z serwisu szkolneo.pl. Zasady te mogą zmniejszyć wpływ odpadów na środowisko, a także zaoszczędzić Twoje pieniądze.

Najlepszym sposobem na określenie właściwego pojemnika na odpady biomedyczne jest skontaktowanie się z firmą zajmującą się gospodarką odpadami. Profesjonalista pomoże Ci określić odpowiednie pojemniki, jak również pomoże Ci ustalić właściwy proces.

Pojemniki, które są używane do tego typu odpadów powinny być szczelnie zamknięte, aby zapobiec wyciekom i narażeniu podczas przechowywania. Należy również pamiętać o oznakowaniu pojemników. Na przykład zużyte ostre narzędzia wymagają pojemników odpornych na przebicie.

W niektórych stanach odpady medyczne są również klasyfikowane jako odpady niebezpieczne. Oznacza to, że przed usunięciem muszą zostać poddane obróbce. Proces ten może być przeprowadzony w zatwierdzonym zakładzie. Kilka stanów wymaga również, aby odpady medyczne były segregowane od ogólnych odpadów komunalnych. Praktyka ta pomaga organizacjom opieki zdrowotnej zmniejszyć koszty usuwania odpadów.

Segregacja odpadów może być również przeprowadzona w miejscu zbiórki. Zapewnia to, że przedmioty nadające się do recyklingu nie mieszają się z odpadami ogólnymi. Zapewnia to również, że odpady są czystej jakości.

Pierwszym krokiem w procesie jest określenie rodzajów odpadów, które są usuwane. Mogą to być odpady płynne, suche i mieszane. Jeśli nie jesteś pewien, jaki rodzaj odpadów wytwarzasz, zapoznaj się z regulaminem zakładu lub przepisami państwowymi.

Po zidentyfikowaniu odpadów, należy również określić czy są one sklasyfikowane jako regulowane czy nie. Termin regulowany jest zazwyczaj używany dla odpadów, które są przetwarzane na miejscu. Zazwyczaj tego typu odpady nie są już uznawane za zakaźne. Jeśli jednak są one przetwarzane w zakładzie, należy je nadal odpowiednio utylizować.

Odpady biomedyczne, z drugiej strony, obejmują produkty krwi, płyny ustrojowe, niepłynne tkanki i inne materiały. W zależności od rodzaju odpadów można je umieścić w żółtych workach lub pojemnikach przeznaczonych do spalenia. Można też umieścić je w czerwonych pojemnikach przeznaczonych do głębokiego pochówku.

Właściwe przechowywanie

Używanie właściwego sprzętu i odpowiedniego personelu jest kluczem do udanego programu gospodarki odpadami. Na szczęście branża gospodarki odpadami jest dobrze prosperująca i zatrudnia około 1,3 miliona pracowników w Stanach Zjednoczonych. Dobry program zarządzania odpadami zapewni bezpieczny i pewny proces zarządzania odpadami, jednocześnie chroniąc zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i gości. Do najważniejszych elementów programu zarządzania odpadami należą: zbieranie odpadów, obsługa odpadów, usuwanie i recykling. Program zarządzania odpadami może być nieocenionym atutem Twojej firmy i istotnym elementem zapewniającym bezpieczne i wolne od zagrożeń środowisko dla Twoich pracowników. Niezależnie od wielkości organizacji, program zarządzania odpadami musi być najwyższym priorytetem w celu utrzymania sukcesu. Właściwy program zarządzania odpadami może być ratunkiem. Jeśli jesteś odpowiedzialny za program zarządzania odpadami, możesz rozważyć renomowaną firmę zajmującą się zarządzaniem odpadami, taką jak Waste Management Services lub Waste Management Company, aby zapewnić sobie najlepszą możliwą obsługę za najlepszą możliwą cenę.

Etykietowanie

Zarządzanie gromadzeniem odpadów to akt równowagi. Właściwe etykietowanie jest koniecznością. Właściwe oznakowanie pojemników na odpady przekłada się na mniejszą ilość odpadów, niższe koszty utylizacji i bardziej wydajne procesy.

Departament Transportu Stanów Zjednoczonych (DOT) posiada litanię przepisów, które regulują sposób oznakowania pojemników z odpadami niebezpiecznymi. Niektóre z tych wytycznych są specyficzne dla DOT, podczas gdy inne dotyczą wszystkich agencji federalnych. Na przykład, DOT wymaga, abyś używał trwałych oznaczeń. Może być również konieczne zastosowanie dodatkowej etykiety na pojemniku na odpady, aby zidentyfikować, co jest w środku.

Standardowym pojemnikiem na odpady jest 55 galonowa beczka. Pojemniki te powinny być odpowiednio oznakowane, a Ty powinieneś używać najnowszej i najwspanialszej technologii etykietowania beczek na odpady. Możesz zostać poproszony o podanie numeru dokumentu manifestu dla swoich pojemników. Jest to drobny szczegół, ale będziesz zadowolony, że to zrobiłeś.

DOT i EPA mają wymagania dotyczące etykietowania, których będziesz chciał przestrzegać. DOT zaleca sześć cali między etykietami, podczas gdy EPA zaleca nie więcej niż trzy. Etykiety DOT mają fajną funkcję związaną z numerami, która jest przydatna dla osób zajmujących się beczkami. Możesz również zostać poproszony o podanie adresu zakładu dla swoich odpadów. Program DOT’s WASTe drukuje odpowiednie etykiety w twoim imieniu. Jest to łatwe do zrobienia i będziesz zadowolony z tego, że to zrobiłeś.

Kilka przepisów dotyczących etykietowania pojemników z odpadami niebezpiecznymi jest niejednoznacznych, więc należy polegać na lokalnym biurze DOT lub EPA, aby udzielić wskazówek. Możesz również polegać na dostępnych na rynku, niestandardowych etykietach, które spełniają wymagania prawne. Departament Transportu ma świetną stronę internetową, która przedstawia wymagania dotyczące etykietowania różnych rodzajów odpadów. Strona zawiera również poręczny przewodnik. Strona internetowa EPA jest równie dobrze zaopatrzona w informacje. Jeśli jesteś wytwórcą odpadów, będziesz chciał zapoznać się z tymi zasadami etykietowania i odpowiednio je stosować. W końcu właściwe postępowanie z odpadami jest koniecznością, aby chronić pracowników i środowisko. DOT i EPA nie są jedynymi agencjami, które regulują kwestie związane z materiałami niebezpiecznymi, więc warto odrobić pracę domową. Pomocne materiały można również znaleźć w witrynie ENERGY STAR Departamentu Energii USA.

Zgodność z innymi przepisami środowiskowymi

Niezależnie od tego, czy składujesz odpady niebezpieczne, czy nie, istnieją pewne zasady i przepisy, których musisz przestrzegać. Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), prawo federalne, określa standardy zarządzania odpadami niebezpiecznymi. Prawo to ma na celu ochronę środowiska, oszczędność pieniędzy i zmniejszenie odpowiedzialności. Więcej informacji na temat tych przepisów można znaleźć na stronie DEEP Spill Reporting. Można tam również znaleźć informacje na temat zachęt DEEP do samodzielnej kontroli.

Jeśli przechowujesz odpady niebezpieczne, musisz również spełnić wymagania DEEP Property Transfer Requirements. Prawo DEEP Property Transfer ma zastosowanie do generatorów odpadów niebezpiecznych. Wymagania te obejmują oczyszczenie skażenia oraz specjalne formularze DEEP. Musisz również zachować kopie danych z testów. Musisz również natychmiast zgłosić wycieki i inne materiały do DEEP.

Możesz również zmniejszyć ryzyko odpowiedzialności utrzymując czyste i bezpieczne środowisko pracy. Powinieneś również prowadzić spis chemikaliów i materiałów. Może to pomóc w zmniejszeniu ryzyka degradacji chemikaliów i podwójnych zakupów. Jeżeli przechowujesz wspólne chemikalia, powinieneś trzymać je w centralnym magazynie. Może to również pomóc w uniknięciu konieczności regularnego zakupu chemikaliów.

Oprócz przestrzegania przepisów federalnych, należy również pamiętać o przepisach stanowych. Niektóre stany mają specjalne wymagania, takie jak Universal Waste Rule. Zasady różnią się w zależności od przechowywanych materiałów, ale większość stanów wymaga udokumentowania znajomości procesu. Należy również rozważyć przechowywanie odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *