Lokalizacja studni na działce – przepisy i wymagane odległości

Wybór lokalizacji studni na Twojej działce to ważna decyzja, którą należy podjąć rozważnie. Lokalizacja musi zapewnić, że Twoje źródło wody jest bezpieczne i wolne od zanieczyszczeń. Oznacza to oddzielenie studni od źródeł zanieczyszczeń, takich jak źródła bakterii. Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę odległości, w jakich studnia musi być oddalona od mediów.

Z przyjemnością dzielimy się materiałem, który powstał dzięki współpracy z miastobezsamochodow.pl

Oddzielenie studni od źródeł zanieczyszczeń

Posiadanie studni może być wielkim atutem, ale ważne jest, aby znać właściwe sposoby oddzielenia studni od możliwych źródeł zanieczyszczeń. Posiadanie studni na skażonym terenie może być niebezpieczne zarówno dla Ciebie jak i innych mieszkańców okolicy. Jeśli studnia jest skażona, może być konieczne jej wypompowanie, a także uzdatnienie wody przed jej ponownym użyciem.

Może być również konieczna zmiana lokalizacji studni, jeżeli okaże się, że stanowi ona zagrożenie dla naszej rodziny. Studnie znajdujące się na przykład na terenie krasowym mogą zostać bardzo szybko zanieczyszczone. Jeśli nie są Państwo pewni, jakie są czynniki ryzyka w Państwa okolicy, należy skontaktować się z lokalnym wydziałem zdrowia. Pomoże on ustalić, jakie opcje są dla Państwa dostępne.

Najlepszym sposobem zapobiegania zanieczyszczeniom jest zlokalizowanie studni wyżej niż źródło zanieczyszczeń. Należy również wziąć pod uwagę zagospodarowanie terenu i drenaż powierzchniowy. Na przykład, jeżeli Twoja nieruchomość jest podatna na zalanie, powinieneś zlokalizować studnię w pobliżu miejsca, gdzie spływa woda burzowa.

Jeśli studnia znajduje się w pobliżu placu dla zwierząt lub silosu, może być konieczne zbudowanie betonowych krawężników w celu odwrócenia odpływu od studni. Będzie to kosztować, ale może być tego warte dla ochrony zdrowia twojej rodziny.

Jeśli masz studnię kopaną, ważne jest, aby znać odpowiednie sposoby uszczelniania studni. Studnie, które są źle zaprojektowane mogą pozwolić wodzie powierzchniowej wejść do studni, pozwalając na gromadzenie się zanieczyszczeń. Należy prawidłowo uszczelnić studnię, a także sprawdzić, czy nie ma przecieków.

Studnie z obudową o głębokości mniejszej niż 80 stóp muszą być zlokalizowane w odległości 150 stóp od szamb, szamb i innych źródeł zanieczyszczeń. Dodatkowo, należy zwiększyć odległość o pięć stóp na każde pięć procent nachylenia.

Jeżeli nie są Państwo w stanie zwiększyć odległości między studniami, może być konieczne wykonanie nowej studni. Jeśli rozważamy tę opcję, należy przetestować wodę na obecność azotanów i bakterii. Testy te są pomocne dla zdrowia Twojej rodziny i zapewnią, że używasz najlepszej możliwej studni.

Odległości pomiędzy studnią a urządzeniami

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem domu po raz pierwszy, czy jesteś właścicielem domu o ustalonej pozycji, ważne jest, aby znać odległość studni od urządzeń, z których korzystasz. Odległość studni od mediów może pomóc określić minimalne ciśnienie wody, które może dostarczyć. Dobrym pomysłem może być również sprawdzenie odległości pomiędzy systemem septycznym a studnią. To może pomóc w określeniu, czy studnia jest odpowiednio usytuowana, aby spełnić Państwa potrzeby.

Odległości pomiędzy studnią a różnymi mediami różnią się w zależności od stanu, a nawet od powiatu. Najlepiej jest sprawdzić w lokalnym wydziale zdrowia, aby dowiedzieć się o szczegółach wymagań w Twojej okolicy.

Podczas gdy nie ma uniwersalnej zasady dla minimalnej odległości, ważne jest, aby wziąć pod uwagę następujące czynniki przy określaniu odległości pomiędzy studnią a urządzeniami: rodzaje rur, które będą używane, stopień terenu i rodzaj gleby na nieruchomości. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na jakość wody w studni.

Idealnie byłoby zlokalizować studnię na pochyłym terenie z dala od źródeł potencjalnego skażenia. Oznacza to, że nie chcemy być w pobliżu wychodka, szamba lub zbiornika. Dobrze jest również sprawdzić w lokalnym urzędzie, czy nie naruszasz żadnych przepisów.

Jeśli planujesz używać zbiornika na olej na swojej posesji, będziesz chciał się upewnić, że umieszczasz go co najmniej 1,8 metra od budynku. Chociaż istnieją pewne prowincje i państwa, w których wolno umieścić zbiornik dalej, będziesz musiał uważać, aby przestrzegać wymagań państwa dotyczących odległości.

W zależności od lokalizacji, odległości pomiędzy Twoją studnią a szambem mogą być dużo mniejsze niż myślisz. Jeśli władze lokalne zatwierdzą Twój plan, możesz być w stanie umieścić pole drenażowe tak daleko od studni jak 75 stóp.

Odległość zbiornika septycznego od domu może być również dobrym pomysłem, ponieważ może pomóc w zapobieganiu pojazdom przejeżdżającym nad zbiornikiem. Należy również sprawdzić w lokalnym wydziale zdrowia, czy na terenie nieruchomości znajdują się jakiekolwiek oczywiste źródła zanieczyszczeń.

Ochrona przed skażeniem przez źródła bakteryjne

Wybór właściwej lokalizacji dla nowej studni może zminimalizować ryzyko skażenia bakteryjnego. Idealna lokalizacja to taka, która jest wyższa od powierzchni ziemi i ma dobry drenaż.

Idealna lokalizacja jest również oddalona od źródeł zanieczyszczeń. Na przykład, nowa studnia powinna być oddalona o co najmniej 100 stóp od pól przesączania ścieków. Istnieją również inne potencjalne źródła zanieczyszczeń, takie jak zbiorniki na paliwo, stacje żywienia zwierząt i miejsca składowania pestycydów. Jeśli nie są Państwo pewni, które miejsca są idealne dla nowej studni, prosimy o kontakt z powiatowym sanepidem.

Ryzyko skażenia bakteryjnego może być również zmniejszone poprzez wybór odpowiedniej obudowy studni. Starsze studnie mają zniszczone obudowy i mogą być mniej skuteczne w zapobieganiu przedostawania się zanieczyszczeń do studni. Najlepsza obudowa to taka, która jest przesiana, posiada sanitarny korek studni i ma szczelne zamknięcie.

Skażenie mikrobiologiczne może również wystąpić, jeśli studnia znajduje się w bliskim sąsiedztwie źródeł zanieczyszczeń. Na przykład, studnie, które są zlokalizowane w pobliżu miejsc karmienia zwierząt mają wyższe ryzyko skażenia bakteryjnego. Ponadto studnia, która znajduje się w pobliżu systemu septycznego może mieć wyższe ryzyko skażenia mikrobiologicznego.

Innymi czynnikami, które mogą wpływać na ryzyko skażenia bakteryjnego w studniach są zła konstrukcja i warunki sanitarne głowicy studni. Starsze studnie są często skonstruowane ze słabo uszczelnioną obudową, uszczelnieniem pierścieniowym lub uszczelnieniem powierzchniowym na głowicy studni. Studnia, która jest wiercona w cienkich warstwach gliny jest również bardziej podatna na skażenie mikrobiologiczne.

Jeżeli planują Państwo budowę nowej studni, należy skonsultować się z licencjonowanym wiertnikiem. Może on dostarczyć bardziej szczegółowych informacji. Może on również zalecić zmianę lokalizacji studni, aby chronić ją przed źródłami zanieczyszczeń. Na przykład, jeżeli planowana jest instalacja szamba, należy przenieść je w miejsce oddalone od studni.

Oprócz wyżej wymienionych czynników, jakość wody może również wpływać na ryzyko skażenia bakteryjnego. Jeśli woda wykazuje wysoki poziom azotanów, może być konieczne uzdatnienie studni. Stężenie zanieczyszczeń może również zmieniać się w czasie.

Przeszukiwalny indeks wszystkich zapisów znajdujących się w naszej centralnej przechowalni akt

Zlokalizowana w biurze County Recorder’s Office, Centralna Przechowalnia Akt jest domem dla zapisów ze wszystkich biur hrabstwa. Akta są otwarte dla publiczności do wglądu. Możesz szukać rekordów używając podstawowego pola wyszukiwania znajdującego się na górze strony. Możesz zawęzić swoje poszukiwania używając dat związanych z rekordami. Możesz również szukać nazwiska osoby lub organizacji.

Oprócz rekordów znajdujących się w Central File Room, rekordy mogą być również dostępne poprzez Central File Room Online. Usługa ta jest częścią Texas Public Information Act i oferuje dostęp do wielu rekordów, które znajdują się w Central File Room. Zapisy są skanowane i utrzymywane jako stałe zapisy, dzięki czemu są dostępne do wglądu publicznego. Można również zakupić kopie zapisów w biurze. Kopie są w cenie $0.50 za stronę, plus opłaty za kopiowanie.

Rekordy są indeksowane przez nazwy głównych stron dokumentu, jak również rok nagrania. Zapisy są dostępne na mikrofilmach, a nowsze zapisy zostały zdigitalizowane. Można również szukać rekordów według daty produkcji, wydania lub praw autorskich dokumentu. Indeks map jest również dostępny, który zawiera podziały, mapy działek, okręgi oceny i badania. Możesz również wyszukiwać według nazwisk osób, dat urodzenia i śmierci oraz dat ustanowienia i zniesienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *