Kompostowanie to świetny sposób na włączenie firmy do programu Zero Waste

Oprócz recyklingu istnieje wiele innych sposobów na życie zgodnie z filozofią „zero odpadów”. Jednym z nich jest kompostowanie, które jest świetnym sposobem na rozpoczęcie przemiany.

Zakłady GM bez wysypisk śmieci

Zakłady GM bez wysypisk śmieci nie są tylko fanaberią. Stanowią one część inicjatywy całej firmy mającej na celu zmniejszenie wpływu działalności produkcyjnej na środowisko naturalne. W związku z tym GM jest wiodącym użytkownikiem energii odnawialnej w sektorze produkcyjnym.

Zakłady GM wolne od wysypisk śmieci, które niedawno otrzymały certyfikat w Chinach, pokazują, że jeden z produktów GM ma zdolność do przekierowania ponad 800 000 ton odpadów rocznie ze składowisk. Firma wykorzystuje również instalacje fotowoltaiczne do generowania około 50 procent energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania jej zakładów. W rzeczywistości, firma poszukuje więcej możliwości wykorzystania energii odnawialnej – koncepcja tego fragmentu pochodzi od redakcji portalu natalisklep.pl.

Firma jest również liderem w ograniczaniu zużycia wody. Jeden z największych zakładów GM, w Lansing Delta Township, wykorzystuje wodę z dachu do spłukiwania toalet i zmniejsza zużycie wody o 40 milionów galonów rocznie. Inny, w San Luis Potsi w Meksyku, pompuje ścieki do zakładowej oczyszczalni. Obiekty te zostały zaprojektowane w celu znacznego zmniejszenia zużycia wody w działalności produkcyjnej.

Firma posiada również program przetwarzania odpadów na energię w dwóch zakładach produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych. Zakłady te przetwarzają odpady z procesów produkcyjnych na energię. Pozwala to na redukcję emisji i ratuje 3000 dojrzałych drzew rocznie.

Firma dokonuje również znaczących inwestycji w alternatywne paliwa i technologie napędowe. GM przewiduje, że do 2010 roku 50 procent jej globalnych działań produkcyjnych będzie pozbawionych wysypisk śmieci. Wierzą również, że zaawansowane technologie samochodowe pomogą zmniejszyć zależność od ropy naftowej i zwiększyć wydajność paliwową. Firma poszukuje również możliwości wykorzystania energii odnawialnej i wyznaczyła cele w zakresie redukcji zużycia energii i wody.

Jako firma z długą historią innowacji i zrównoważonego rozwoju, zakłady GM wolne od wysypisk śmieci są wyraźną wskazówką, że są one liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. W związku z tym GM będzie rozszerzać swoją ofertę produktów w zakresie paliw alternatywnych i technologii napędowych. W rezultacie do 2010 roku 80 ze 160 zakładów produkcyjnych na świecie ma uzyskać status zakładów wolnych od odpadów. Do końca 2011 roku planowane jest dodanie kolejnych dziesięciu zakładów. Realizacja tych planów będzie możliwa tylko dzięki zaangażowaniu GM w zrównoważoną produkcję.

Kompostowanie to dobre miejsce na rozpoczęcie przejścia na zero odpadów

Rozpoczęcie kompostowania to ważny krok w przejściu na zero odpadów. Kompostowanie to świetny sposób na recykling odpadów spożywczych, który zmniejsza emisję gazów cieplarnianych związanych z transportem. Poprawia również napowietrzenie gleby i dostarcza fosforu, azotu oraz pożytecznych bakterii dla mikrobiomu.

Możesz wykorzystać swój kompost do uprawy roślin we własnym ogrodzie. Jest to również dobry sposób na zmniejszenie potrzeby kupowania nowych produktów spożywczych ze sklepu.

Możesz znaleźć wiele różnych przedmiotów domowych, które mogą być poddane recyklingowi, takich jak plastikowe torby, szklane butelki, baterie i produkty papierowe. Twój lokalny zakład recyklingu przyjmie również żarówki, twarde tworzywa sztuczne, e-odpady i styropian.

Istnieje również wiele firm, które oferują zbiórkę odpadów kuchennych. Możesz również uczestniczyć w ShareWaste App, która łączy Cię z lokalnymi kompostownikami i ogrodami społecznymi. Możesz również skorzystać z własnego systemu kompostowania ślimakowego, jeśli nie masz dostępu do przemysłowych kompostowni.

Jest wiele rzeczy, które możesz zrobić, aby zmniejszyć ilość odpadów, ale kompostowanie jest najbardziej wpływowe. Oprócz kompostowania powinieneś nauczyć się, jak prawidłowo zamrażać mięso. Należy również ponownie wykorzystać skórki owoców i resztki warzyw. Powinieneś także nauczyć się, jak prawidłowo konserwować warzywa.

Powinieneś również kupować produkty, które są wytwarzane zgodnie z Twoimi wartościami i etyką. Na przykład, powinieneś szukać firm, które wytwarzają produkty posiadające certyfikat Cradle to Cradle. Zmniejszą one ilość odpadów i uwolnią mniej szkodliwych substancji chemicznych. Powinieneś również szukać firm, które wytwarzają produkty z materiałów pochodzących z recyklingu.

Wreszcie, powinieneś głosować swoimi dolarami. Powinieneś kupować tylko produkty firm, które stosują zrównoważone praktyki produkcyjne i wytwarzają produkty o wysokiej jakości. Powinieneś również sprawdzić firmy przed zakupem. To pomoże Ci podjąć właściwą decyzję o zakupie.

Prowadzenie stylu życia zero odpadów nie jest łatwe, ale nie jest też niemożliwe. Możesz zacząć od podjęcia pierwszych kroków, a będziesz na drodze do bardziej świadomego ekologicznie życia w krótkim czasie.

Jeśli jesteś w stanie dokonać przejścia na zero odpadów, poczujesz ulgę i będziesz bardziej obecny w swoim życiu.

Możliwości biznesowe w systemie zero waste nie są wyłączne dla branży recyklingowej

Włączenie się Twojej firmy do bandery zero waste może być świetnym sposobem na zmniejszenie wpływu na środowisko. Używając zrównoważonych materiałów i tworząc nowe produkty z używanych materiałów, możesz stworzyć miejsca pracy w swojej społeczności i pobudzić lokalną gospodarkę.

Na przykład, sektor ponownego wykorzystania w Minnesocie generuje 4 miliardy dolarów sprzedaży brutto rocznie i zatrudnia prawie 46 000 osób. Te miejsca pracy zapewniają średnio ponad 70 000 dolarów wynagrodzenia i świadczeń.

Przemysł recyklingowy w Stanach Zjednoczonych generuje ponad 11 miliardów dolarów potencjalnych przychodów rocznie. Wpływ gospodarczy przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem wzrósł prawie dwukrotnie od 2006 do 2014 roku.

Przemysł recyklingowy płaci łącznie 329 milionów dolarów w podatkach stanowych i lokalnych oraz zapewnia 54 121 miejsc pracy. Biznesy w tym sektorze obejmują odnowione komputery, krawców, sklepy z antykami i auto salvage yards.

Ponadto, przemysł recyklingowy wypłaca 4,2 miliarda dolarów w postaci wynagrodzeń. Te miejsca pracy mają niską barierę wejścia i zazwyczaj oferują świadczenia w wysokości ponad 70 000 USD.

Przemysł ponownego wykorzystania odpadów jest również motorem rozwoju gospodarczego. W Karolinie Południowej, stanie o wysokim wskaźniku recyklingu, inwestycje w firmy zajmujące się recyklingiem były głównym motorem wzrostu liczby miejsc pracy. Oczekuje się, że sektor ponownego wykorzystania wzrośnie o 1,2 procent rocznie.

Stowarzyszenie Zero Waste International Alliance przyjęło definicję „Zero Waste”, która obejmuje recykling, ponowne użycie i odzysk zasobów. Stowarzyszenie jest zaangażowane we wspólną pracę na rzecz rozwoju bardziej zrównoważonych praktyk zarządzania odpadami stałymi. Jego zasadą jest współpraca z innymi osobami o wspólnych interesach na całym świecie.

W rezultacie, biznes zero odpadów może zapewnić nowe strumienie przychodów dla firm produkcyjnych. Firmy te mogą opracowywać nowe produkty i płacić za ścinki, co może zachęcić je do inwestowania w lepszy sprzęt do bardziej efektywnego przetwarzania materiałów. Mogą również skorzystać z nowej sieci.

Przedsiębiorstwa mogą również bezpośrednio wyceniać środki zerowej ilości odpadów w swoich produktach. Środki te mogą być również wykorzystane do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Ponadto mogą one pomóc zminimalizować wykorzystanie toksycznych substancji chemicznych w przemysłowych środkach czyszczących. Takie podejście może pomóc w tworzeniu zdrowszych miejsc pracy, co oznacza szczęśliwszych pracowników. Koszt programu recyklingu może być zrównoważony przez dodatkowe płatności.

Pasadena będzie zmierzać w kierunku „zero odpadów”

Podczas niedawnego spotkania Komitetu Usług Komunalnych Pasadeny, Departament Robót Publicznych Miasta Pasadeny przedstawił aktualizację postępów miasta w osiągnięciu „zero odpadów”. Raport Departamentu, który zostanie przedstawiony komisji we wtorek, szczegółowo opisuje postępy miasta w dążeniu do zerowej ilości odpadów.

Departament Robót Publicznych w Pasadenie ma program, który przekierowuje 60 procent odpadów mieszanych ze składowiska. W przyszłości planuje również zwiększyć recykling odpadów spożywczych. Wykorzysta istniejącą infrastrukturę do recyklingu resztek żywności. Ponadto, wydział planuje w przyszłości rozpocząć zbieranie odpadów organicznych od przedsiębiorstw.

Wskaźnik dywersji miasta wzrósł z 5,6 funtów na mieszkańca w 1995 roku do 8,4 funtów w 2010 roku. Miasto Pasadena przekroczyło cel stanu Kalifornia, jakim jest 50-procentowy poziom recyklingu.

Departament Robót Publicznych Pasadeny pracuje nad osiągnięciem celu, jakim jest miasto bez odpadów do 2040 roku. Pasadena przygotowuje się do tej zmiany od dwóch lat. Zatrudniła nowych pracowników, zwiększyła liczbę programów redukcji odpadów i recyklingu oraz podniosła świadomość na temat recyklingu i produktów wielokrotnego użytku.

Miasto wdraża szereg polityk, które mają doprowadzić do zerowej ilości odpadów. Obejmują one kampanię świadomości społecznej, zakaz używania plastikowych torebek oraz program stacji uzupełniania butelek wodą.

Pasadena planuje również rozszerzyć swój program recyklingu odpadów spożywczych w 2020 roku. Resztki żywności będą oddzielane od odpadów z podwórka na lokalnym wysypisku i trafią do zakładu fermentacji beztlenowej.

Plan Zero Waste w Pasadenie został opracowany przy udziale różnych interesariuszy. Uwzględniono w nim również wykonalność innych inicjatyw.

Departament Robót Publicznych miasta przedstawi swój plan Komisji Usług Komunalnych Rady Miasta Pasadena we wtorek. Po raporcie odbędą się dwa spotkania społecznościowe: jedno dotyczące społeczności biznesowej i jedno dotyczące społeczności mieszkaniowej.

Społeczeństwo jest zaproszone do udziału w ankiecie na temat praktyk zarządzania odpadami w Pasadenie. Miasto zaprosi również inne zainteresowane strony do przedstawienia wkładu w proponowaną politykę. Ankietę można znaleźć na stronie internetowej miasta.

Departament Robót Publicznych Pasadeny planuje również rozszerzyć swój program recyklingu odpadów spożywczych i wprowadzić zakaz używania plastikowych torebek. Będzie również współpracować z firmami i szkołami w celu zainstalowania stacji uzupełniania wody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *