Instalacje fotowoltaiczne w ujęciu prawnym

Niezależnie od tego, czy planują Państwo budowę nowej instalacji solarnej, czy też rozważają naprawę istniejącej, warto dowiedzieć się więcej na temat wymogów prawnych dotyczących instalacji fotowoltaicznych. Poprzez edukację na temat tych kwestii, możesz zapewnić, że będziesz miał łatwiejszy czas na przestrzeganie praw i przepisów regulujących Twój projekt.

Schematy elektryczne i arkusze kalkulacyjne

Mimo że ten rodzaj instalacji jest na fali wznoszącej, ważne jest, aby mieć plan w miejscu przed rozpoczęciem. Obejmuje to stworzenie planu miejsca z zaznaczeniem tego, co nowe i stare. Niektóre elementy, takie jak matryca fotowoltaiczna, będą musiały zostać uwzględnione, zanim zaczniesz mierzyć odległość od dachu do ziemi. Najlepszym sposobem na to jest posiadanie szablonu planu miejsca pod ręką, dzięki czemu można łatwo dodać własne informacje.

Najważniejszą częścią tego procesu jest uzyskanie od wykonawcy i elektryka zgody na najlepszy plan ataku. Obejmuje to plan miejsca i listę priorytetów dla twojego instalatora. Może być również konieczne, aby uzyskać wykonawcy lub elektryka odebrać arkusze specyfikacji dla elementów, które będą instalować. Mogą one obejmować kompletny zestaw rysunków, schematów i schematów dla projektu. Korzystanie z szablonu planu zagospodarowania przestrzennego może również odsiać niewypały i zaoszczędzić pieniądze w procesie.

Najlepszą częścią tego procesu jest to, że zostaniesz z instalacją, która na pewno będzie trwać całe życie. Będziesz również pozostawiony z miłym kawałkiem umysłu wiedząc, że dokonałeś właściwego wyboru. Możesz również spać spokojnie wiedząc, że twój wykonawca lub elektryk jest dobrze wyposażony, aby poradzić sobie z zadaniem zainstalowania systemu fotowoltaicznego.

Urządzenie do zbierania energii słonecznej

Ogólnie rzecz biorąc, urządzenie do zbierania energii słonecznej dla instalacji fotowoltaicznych jest urządzeniem lub serią mechanizmów przeznaczonych do zbierania energii słonecznej i przekształcania jej w energię elektryczną. Może również obejmować pasywne panele grzewcze i chłodzące.

Panele słoneczne są instalowane na dachu budynku, aby wykorzystać energię słoneczną. Panele te są wykorzystywane do chłodzenia budynków komercyjnych, ogrzewania domów i dostarczania energii elektrycznej dla dużych elektrowni. Panele mogą być połączone szeregowo, aby zapewnić pożądaną wydajność prądową.

Jeśli urządzenie do gromadzenia energii słonecznej jest zainstalowane na dachu, musi być zamontowane równo z połacią dachu i nie może wystawać więcej niż 12 cali z powierzchni dachu. Na dachach płaskich panele mogą być ustawione pod kątem, aby zmaksymalizować ekspozycję na słońce. Na dachach spadzistych muszą być równoległe do dachu i nie mogą przekraczać maksymalnej wysokości dozwolonej przez okręg zagospodarowania przestrzennego.

Urządzenie do gromadzenia energii słonecznej może być zainstalowane tylko na głównej konstrukcji nieruchomości. Nie może być wbudowane w budynek, który znajduje się przy publicznej lub prywatnej ulicy.

W większości społeczności obowiązują przepisy dotyczące dostępu do energii słonecznej w celu zapewnienia rozsądnej ilości światła słonecznego. Prawo nie określa ilości światła słonecznego, które może być zbierane, ale społeczności mogą przyjąć standardy, aby zapewnić wytyczne dla deweloperów.

Niektóre społeczności przyjęły specjalne procedury przeglądu dla projektów w dzielnicach historycznych. Inne oferują specjalną ochronę właścicielom domów. Służebność dostępu do instalacji solarnej może być utworzona w celu ochrony istniejących kolektorów słonecznych.

National Trust for Historic Preservation opracował 10 zasad lokalizacji dla nieruchomości zabytkowych. Wytyczne te zachęcają do uwzględnienia ekranowania i projektowania systemów montażowych. Zalecają one również, aby społeczności lokalne rozważyły opcje lokalizacji i projektowania instalacji słonecznych.

Zezwolenie środowiskowe

Obecnie instalacje fotowoltaiczne w RPA muszą uzyskać zezwolenie środowiskowe. Wymóg ten zawarty jest w sekcji 24(2)(e) krajowej ustawy o zarządzaniu środowiskiem. Minister może jednak wyłączyć działalność z tego wymogu na podstawie zgodności z instrumentem zarządzania środowiskiem.

DFFE wprowadziło inicjatywy mające na celu uproszczenie wdrażania instalacji fotowoltaicznych. Obejmują one wyłączenia z wymogu EA dla działań w obszarach o niskiej lub średniej wrażliwości środowiskowej. Krajowe internetowe narzędzie przesiewowe DFFE ocenia różne obszary w oparciu o wrażliwość środowiskową. Narzędzie zawiera informacje o różnych miejscach w całej Afryce Południowej i ocenia je według wrażliwości środowiskowej.

DFFE wprowadziło również inicjatywy umożliwiające deweloperom solarnym dostęp do decyzji rejestracyjnych dla ich projektów fotowoltaicznych. Zapewnia to wnioskodawcom szybszy dostęp do procesu zatwierdzania. Inicjatywa ta została początkowo wprowadzona dla projektów fotowoltaicznych zlokalizowanych na obszarach o niskiej lub średniej wrażliwości środowiskowej.

W lipcu 2019 r., DFFE’s National Web Based Screening Tool został formalnie gazetowany. Ten instrument zarządzania środowiskiem jest wykorzystywany przez DFFE do określania obszarów o niskiej lub średniej wrażliwości środowiskowej. Narzędzie obejmuje również informacje środowiskowe z różnych źródeł, takich jak Krajowa Baza Informacji o Środowisku.

Standard DFFE zawiera zapis o wyłączeniu z wymogu EA przepustowości sieci na obszarach o niskiej lub średniej wrażliwości środowiskowej. Jednakże uzyskanie EA jest również konieczne w przypadku działań na obszarach o średniej wrażliwości środowiskowej.

DFFE’s National Web Based Screening Tool zapewnia społeczeństwu 30 dni na zgłoszenie uwag. Jednak wnioski muszą być sfinalizowane zgodnie z procedurami określonymi w przepisach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko. Proces ten może trwać dłużej w przypadku pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych.

Jeśli projekt znajduje się na obszarze o średniej lub wysokiej wrażliwości środowiskowej, deweloper musi wyznaczyć specjalistę do przeprowadzenia weryfikacji wrażliwości terenu. Specjalista ten musi być odpowiednio wykwalifikowany i niezależny. Specjalista musi wykorzystać konkretne tematy, takie jak dziedzictwo kulturowe, wodna różnorodność biologiczna i lotnictwo cywilne, aby określić wrażliwość środowiskową.

Wymagania dotyczące pozwoleń

Bez względu na to, czy budujesz baterię słoneczną, czy system solarny do podgrzewania wody, będziesz musiał uzyskać pozwolenie przed rozpoczęciem projektu. Proces ten może różnić się w zależności od władz lokalnych, a także od stanu i miasta.

Wymagania dotyczące pozwoleń dla instalacji fotowoltaicznych zależą od wielkości instalacji. Ogólnie rzecz biorąc, mieszkaniowe panele słoneczne nie wymagają dodatkowych zezwoleń, ale systemy na skalę użytkową mogą.

Istnieje kilka sposobów na uproszczenie procesu wydawania zezwoleń. Jedna z metod polega na stworzeniu protokołu ustaleń z lokalnym urzędnikiem rządowym ds. budownictwa. Pozwoli to urzędnikowi państwowemu na ustanowienie wymogów bezpieczeństwa pożarowego dla Twojego projektu. Ponadto niektóre jurysdykcje posiadają proces składania wniosków online, który może usprawnić proces wydawania pozwoleń. Może to zaoszczędzić czas władz lokalnych i wykonawcy oraz zmniejszyć koszty druku.

Wiele jurysdykcji ma standardowy czas przeglądu pozwolenia. Można to sprawdzić na stronie internetowej portalu zezwoleń i rozwoju. Po złożeniu wniosku pracownicy Centrum Obsługi Klienta dokonują jego przeglądu i tworzą numer sprawy w celu jej śledzenia. Gdy projekt zostanie rozpatrzony, zostaniesz o tym poinformowany drogą mailową.

Skuteczny program szkoleniowy jest kluczowym krokiem do zapewnienia efektywnego procesu wydawania pozwoleń. Może to obejmować przeprowadzenie audytu energetycznego przed zainstalowaniem paneli słonecznych. Należy również skontaktować się z lokalnym inspektorem instalacji elektrycznej przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac elektrycznych.

The Solar App przewiduje internetowy proces wydawania pozwoleń na projekty solarne, który jest zarówno usprawniony, jak i przejrzysty. Przewiduje, że przemysł solarny może zaoszczędzić rządowi 2,2 miliarda dolarów w ciągu pięciu lat poprzez zapewnienie jasnych standardów dla sprzętu PV.

Ponadto, wiele jurysdykcji ma proces koordynacji ze strażą pożarną, aby zapewnić, że Twoja instalacja spełnia lokalne wymagania bezpieczeństwa pożarowego. Ponadto, może być wymagane usunięcie części dachu, aby umożliwić łatwy dostęp w przypadku pożaru.

Inspekcje

Ogólnie rzecz biorąc, inspekcje instalacji fotowoltaicznych w sensie prawnym są wykonywane w celu zapewnienia, że system jest zainstalowany zgodnie z wymaganiami stanowymi i lokalnymi. Może to obejmować zgodność z krajowym kodeksem elektrycznym (NEC), lokalnymi kodeksami budowlanymi i wymogami bezpieczeństwa pożarowego.

Przed inspekcją należy przejrzeć specyfikacje producenta dla elementów systemu. Dokumenty te mogą potwierdzić współczynniki obciążenia elektrycznego komponentów systemu. Jeśli są one prawidłowe, można założyć, że system jest dobrze zbudowany.

Należy również przeczytać etykiety na sprzęcie. Jeśli sprzęt nie jest oznakowany, należy poprosić instalatora o wyjaśnienie. Pozwoli to na dokonanie porównania z wymaganiami zawartymi w instrukcji obsługi.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, można skontaktować się z lokalnym wydziałem budownictwa. Należy również skontaktować się z lokalną strażą pożarną. Agencje te mają możliwość przeprowadzania inspekcji bezpieczeństwa bez MOU.

Inspekcje instalacji fotowoltaicznych w ujęciu prawnym obejmują również przegląd wsparcia strukturalnego instalacji. Obejmuje to sprawdzenie urządzeń mocujących dach oraz odsadzenia kalenicy. Przegląd strukturalny zweryfikuje, czy system PV spełnia wymagane minimalne wymagania kodeksowe dla krytycznych czynników obciążenia strukturalnego.

W Internecie można również znaleźć informacje o listach kontrolnych lokalnych inspekcji. Listy te są przydatne dla inspektorów i instalatorów. Niektóre jurysdykcje posiadają zautomatyzowane systemy online, które mogą informować o zakończeniu inspekcji. Pozwala to zaoszczędzić czas.

Wreszcie, można znaleźć informacje na temat rabatów finansowych oferowanych przez przedsiębiorstwa elektryczne. Są one dostępne na stronie internetowej zakładu energetycznego. Ważne jest, aby wiedzieć, czy lokalny zakład energetyczny ma łatwy proces przyłączenia, czy też wymaga złożenia wniosku przed zainstalowaniem systemu.

Warto również wiedzieć, czy Twoja jurysdykcja ustanowiła protokół ustaleń. Porozumienie to zapewnia lokalnemu urzędnikowi budowlanemu niezbędne uprawnienia do zapewnienia spełnienia wymogów bezpieczeństwa pożarowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *