Gospodarka o obiegu zamkniętym w praktyce

W ostatniej dekadzie wzrosło zainteresowanie rozwojem gospodarki o obiegu zamkniętym, w której produkty są poddawane recyklingowi lub naprawie, a następnie wykorzystywane do tworzenia nowych produktów. Jest to strategia, która ma pozytywny wpływ na środowisko i może pomóc w osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Kompostowanie

Często nazywana gospodarką cyrkularną, gospodarka o obiegu zamkniętym jest zrównoważonym sposobem minimalizacji odpadów, minimalizacji zanieczyszczeń i maksymalizacji zasobów. Rozwiązuje ona rosnący problem odpadów poprzez recykling zamiast wyrzucania materiałów. Wytwarza również wartość ekonomiczną. Generuje przychody, oszczędza koszty pracy i napędza lokalne tworzenie miejsc pracy.

Kompostowanie to proces biologiczny, który w naturalny sposób przyspiesza rozkład materiałów organicznych na materię bogatą w pożyteczne bakterie i składniki odżywcze. Służy również jako skuteczna poprawka do gleby i nawóz dla nowych roślin. Jest to również opłacalny sposób zarządzania odpadami.

Systemy kompostowania na skalę wspólnotową są zaprojektowane do obsługi organiki generowanej przez określoną społeczność lub sąsiedztwo. Są one bardziej efektywne niż domowe systemy kompostowania, ponieważ są rozprowadzane i skalowane w celu zaspokojenia lokalnych potrzeb. Mogą one również zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych oraz ilość odpadów przemysłowych.

Systemy o obiegu zamkniętym są również bardziej wydajne, ponieważ nie wymagają nowych surowców. Przynoszą również znaczne oszczędności kosztów w porównaniu z tradycyjnymi procesami produkcyjnymi. Ponadto zmniejszają zanieczyszczenie środowiska i pomagają tworzyć miejsca pracy. Są również odpowiedzialne finansowo i zmniejszają budżety na odpady komunalne.

Systemy obiegu zamkniętego są ważne, ponieważ zmniejszają ilość śmieci, które trafiają na składowiska, a tym samym redukują zanieczyszczenia i emisje. Pomagają również zmniejszyć wpływ na środowisko poprzez wyeliminowanie potrzeby ciągłego wydobywania zasobów.

Systemy zamknięte mają również tę zaletę, że zmniejszają emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Oszczędzają również koszty pracy, ponieważ nie wymagają nowych surowców. Są też odpowiedzialne finansowo i mogą być wzorem dla przemysłu.

Systemy kompostowania na skalę wspólnotową przetwarzają organikę na większą skalę niż w domu, co pozwala na większą liczbę operacji kompostowania. Mogą one obsługiwać organikę z konkretnego regionu lub społeczności i mogą być wspierane przez cele społeczności.

Kompostowanie jest ważnym aspektem gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ jest to najbardziej naturalny sposób recyklingu materiałów organicznych. Jest to również bogata w składniki odżywcze poprawka do gleby i nawóz, a także jest to opłacalny sposób zarządzania odpadami.

Kompostowanie może się znacznie różnić w zależności od producenta. Niektóre komposty są przeznaczone specjalnie do produkcji żywności, a inne nie. Wiele tworzyw sztucznych można poddać recyklingowi do pięciu lub siedmiu razy, zanim stracą jakość.

Naprawa istniejących produktów

Wykorzystanie i naprawa istniejących produktów jest oczywistością w gospodarce o obiegu zamkniętym, gdzie surowce wchodzą jednym końcem, a wychodzą drugim. Dobrze zaprojektowany system obiegu zamkniętego pomoże również firmie uchwycić niewykorzystaną wartość. Jest to szczególnie prawdziwe w sektorze budynków, gdzie przepisy zaczynają zmierzać w kierunku ponownego wykorzystania większej ilości materiałów.

Najważniejszym elementem naprawy istniejących produktów jest uzyskanie dostępu do odpowiednich części zamiennych. Najlepsze jest to, że koszt tych części zamiennych często jest mniejszy niż koszt zakupu nowego produktu. Naprawa trwałego produktu nie jest nowym zjawiskiem, zwłaszcza w branży elektroniki użytkowej. Jednak producenci elektroniki użytkowej powoli przyjmują tę innowację w porównaniu do swoich poprzedników.

Najskuteczniejszym sposobem poprawy żywotności produktu jest zwiększenie odsetka materiałów ponownie wykorzystywanych, lub mówiąc słowami przemysłu motoryzacyjnego, udostępnienie ich niezależnym warsztatom. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest opracowanie i wdrożenie obowiązkowych zasad ekoprojektu dotyczących możliwości naprawy. Jest to również dobry sposób na maksymalne wykorzystanie wielu różnych rodzajów materiałów, a także na zaoszczędzenie pieniędzy w tym procesie.

Innym ważnym aspektem naprawy istniejących produktów jest identyfikacja i łagodzenie niezliczonych wyzwań związanych z tym przedsięwzięciem. Wiele firm niechętnie dzieli się danymi o produktach ze swoimi partnerami serwisowymi, co ogranicza ich możliwości dokonywania napraw. Inne bariery to brak dobrze opracowanych kryteriów GPP do oceny możliwości naprawy. W przemyśle samochodowym niezależne warsztaty stanowią ponad 70 procent rynku usług naprawczych.

Dobrym przykładem jest Instytut Innowacji Produktów Cradle to Cradle. Instytut jest organizacją non-profit, która zapewnia informacje, edukację i wsparcie w zakresie poprawy żywotności produktów, a także środowiska. Na stronie internetowej tej organizacji można znaleźć wiele ciekawych faktów i statystyk dotyczących branży produktów C2C. Obejmuje to informacje na temat najbardziej efektywnych sposobów recyklingu różnych materiałów. Zawiera ona również informacje na temat najbardziej efektywnych sposobów ponownego wykorzystania produktów w celu poprawy warunków życia milionów ludzi.

Tworzenie nowych produktów z materiałów pochodzących z recyklingu

Wykorzystanie produktów pochodzących z recyklingu w swojej firmie może być opłacalną inwestycją długoterminową. Ponadto materiały z recyklingu często mają mniejszy wpływ na środowisko niż ich pierwotne odpowiedniki. Produkty te mają również niematerialne korzyści, które mogą być przydatne w budowaniu lojalności klientów.

Kilka lat temu trudno było znaleźć w USA produkty z recyklingu. Obecnie to się zmieniło. Obecnie istnieje wiele firm, które wykorzystują surowce z recyklingu w szerokiej gamie produktów.

Gospodarka w obiegu zamkniętym ma na celu rozwiązanie problemów, z którymi borykają się firmy. Model zamkniętej pętli podkreśla ekonomiczną wykonalność, powszechną zbiórkę i łatwość ponownej produkcji. Kładzie również nacisk na ponowne wykorzystanie materiałów, aby zmaksymalizować ponowne wykorzystanie zasobów i zminimalizować ilość odpadów.

Model zamkniętej pętli wykorzystuje kombinację nowych technologii produkcyjnych, materiałów pochodzących z recyklingu oraz produktów ubocznych jako surowców. Wykorzystuje również nowatorskie zastosowania odpadów do produkcji towarów. Jest to podejście, które ma potencjał, aby przekształcić produkcję towarów.

Kilka firm już wdrożyło modernizację zakładów w celu wykorzystania surowców wtórnych. Na przykład International Paper, Smurfit-Scott i Weyer-haeuser włączyły już recykling do swoich procesów produkcyjnych.

Firmy, które działają szybko, będą mogły wykorzystać nowe nisze produktowe i skorzystać z nowych technologii produkcji. Na przykład firma Dell stworzyła system zamkniętego obiegu tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w swoich produktach komputerowych. Ponadto Dell współpracował z producentem dysków twardych, firmą Seagate, w celu wykorzystania w swoich produktach magnesów z ziem rzadkich pochodzących z recyklingu.

Inne przykłady modeli biznesowych z zamkniętą pętlą obejmują: The Plastic Bank, który wykorzystuje odpady z tworzyw sztucznych do produkcji granulatu, który jest sprzedawany markom do recyklingu opakowań plastikowych. PANGAIA, która wykorzystuje lyocell rayon z włókien wodorostów, również osiągnęła sukces w swoim modelu zamkniętej pętli.

Aby Twoja firma mogła osiągnąć sukces na tym nowym rynku, musisz być w stanie produkować wysokiej jakości produkty po niskich cenach. Cena produktów z recyklingu będzie musiała być konkurencyjna. Musisz również być w stanie zagwarantować wysoki wolumen sprzedaży w dłuższym okresie czasu. Należy również znaleźć partnera w dziedzinie recyklingu, który pomoże rozwinąć system zamkniętej pętli.

Wpływ na SDGs

Wykorzystanie gospodarki cyrkularnej (CE) jako środka do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) może pomóc w stworzeniu sprawiedliwego przejścia z gospodarki linearnej do takiej, która jest bardziej zrównoważona. Model ten ma zapewnić wszystkim ludziom dostęp do zasobów. Pomoże to złagodzić ubóstwo i rozwiązać kwestie głodu.

CE jest modelem pracochłonnym, który stworzy zatrudnienie dla młodych ludzi bez wykształcenia lub szkolenia. Zajmuje się również kwestiami niedoboru i zmian klimatycznych. Celem jest maksymalne wykorzystanie zasobów i redukcja zanieczyszczeń.

Gospodarka Okrężna jest sposobem na osiągnięcie SDGs poprzez zmianę modelu produkcji. Promuje ona bardziej zrównoważony system, który ma naśladować naturalne ekosystemy. Model ten promuje współpracę między interesariuszami i działania polityczne. Priorytetem jest w nim wydłużenie cyklu życia zasobów. Do jego podstawowych założeń należy stosowanie materiałów regeneracyjnych.

Fundacja Ellen MacArthur obliczyła, że do 2040 r. dzięki modelowi CE można uzyskać 200 mld USD rocznych oszczędności. Obejmuje to redukcję emisji gazów cieplarnianych. Przewiduje też, że powstanie 700 tys. nowych miejsc pracy.

Gospodarka cyrkularna to model, który może pomóc w osiągnięciu SDGs poprzez rozwiązanie kwestii niedoboru, zanieczyszczenia i zmian klimatycznych. Może pomóc w zmniejszeniu ubóstwa, złagodzeniu nierówności i rozwiązaniu kwestii głodu.

SDGs są niepodzielne, co oznacza, że mogą być osiągnięte przez politykę publiczną i prywatną. Wykorzystanie inicjatyw cyrkularnych pomoże stworzyć godne miejsca pracy, a także zwiększyć PKB kraju. Komisja Europejska opracowała ramy monitorowania dla gospodarki cyrkularnej. Debatowała również nad tym, czy wskaźniki CE powinny być włączone do alternatywnych miar PKB.

Istnieje silny związek pomiędzy osiągnięciem SDGs odnoszących się do wzrostu i zatrudnienia a wdrożeniem CE. W rzeczywistości badania wykazały, że wdrożenie CE jest kluczowym czynnikiem w osiągnięciu tych celów.

W badaniu zidentyfikowano dwie zmienne, które określają, czy związek między SDGs a CE jest bezpośredni czy pośredni. W ramach badania przeprowadzono przegląd literatury w celu zidentyfikowania wzajemnych relacji pomiędzy zmiennymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *